Kategoria: ajassa

Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelu käyntiin

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 22.9.2020 Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen. Rakennussuunnittelun aikana mm. laaditaan kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti myös rakennustoimikunnan. Toimikunnan jäseniksi nimettiin seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne…

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kartoitetaan Joensuussa

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä toteutetaan Vapaaehtoisuus voimavarana -hanke syyskaudella 2020. Hankkeessa tehdään kartoitus yhtymän nykyisestä vapaaehtoistoiminnasta ja selvitetään, mitä vapaaehtoistoiminta voisi olla tulevaisuudessa. Kuopion tuomiokapituli on myöntänyt hankkeelle kehittämisavustusta 8 600 euroa. Hankkeen rahoituksen ehtoihin liittyy ulkopuolisen henkilöresurssin palkkaaminen. Hankkeen toimistotöihin…