Lyhyesti: ”Siunauksen signaalit” puhutti kirkolliskokouksessa

Marraskuun kirkolliskokouksessa keskusteltiin vilkkaasti kirkon neljännestä tulevaisuusselonteosta Siunauksen signaalit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko 2022. Lähetekeskustelussa käytettiin lähes 60 puheenvuoroa.

Selonteko poikkeaa kirkon aiemmista tulevaisuusselonteoista: se ei esitä johtopäätöksiä eikä tilastoja, vaan pyrkii ennakoimaan kirkon tulevaisuutta ihmisiä kuuntelemalla. Siunauksen signaalit ovat hiljaisia signaaleja ja ajan merkkejä, joita kuuntelemalla kirkko voisi ylläpitää merkityksellisen yhteyden suomalaisiin.

Aineisto kerättiin yhdessä seurakuntien kanssa, ja se perustuu kuunteluun ja vuoropuheluun ihmisten kanssa. Signaalien keruun ja tulevan pohdinnan on tarkoitus jatkua seurakunnissa.

Lähde: Kirkon viestintä

Lue lisää aiheesta täältä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.