Kuulumisia kirkolliskokouksesta: Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus eteni

Aloite evankelioimistoiminnan vahvistamisesta kirkossa herätti vilkkaan ja monipuolisen keskustelun, jossa käytettiin lähes 50 puheenvuoroa.

Kirkolliskokous kokoontui 8.–12.11. Turun kristillisellä opistolla. Asialistalla oli mm. kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus, joka on ollut vireillä pitkään.

– Lakipaketti saatiin hyväksyttyä vaaditulla määräenemmistöllä ja se lähtee aikanaan eteenpäin eduskunnan käsittelyyn, kertovat pohjoiskarjalaiset edustajat Ruut Hurtig ja Matti Ketonen.

Kirkkolainsäädännön uudistus tuo mukanaan rakenteellisesti johdonmukaisemman ja käyttäjän kannalta selkeämmän kirkkolainsäädännön. Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvaa nykyisen 1.1.1994 voimaan tulleen kirkkolain.

Kirkolliskokous käsitteli myös kirkon keskusrahaston talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

– Yksi osa kokonaisuutta oli talouden tasapainottamissuunnitelma, jonka vaikutus alkaa näkyä lähivuosina.

Evankelioimisaloitteesta lukuisia puheenvuoroja

Aloite evankelioimistoiminnan vahvistamisesta kirkossa herätti edustajien mukaan vilkkaan ja monipuolisen keskustelun, jossa käytettiin lähes 50 puheenvuoroa. Puheenvuoroja yhdisti ajatus evankelioinnin tarpeellisuudesta. Myös käsitteen kantama painolasti tuli esille monessa puheenvuorossa.

– Aloite sopii hyvin kirkon Ovet auki -strategiaan. Se kannustaa seurakuntia tavoittamaan ihmisiä aiempaa laajemmin, myös uusin tavoin ja uudentyyppisissä toimintaympäristöissä. Evankeliumi on vapauttava ilosanoma ja kohtaa ihmisen kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan, toteavat Ketonen ja Hurtig.

Laulu kaikui taas kokoussalissa

Valiokuntatyöskentely täytti molempien edustajien kokouspäivät täysistuntojen ohella. Hallintovaliokuntaan kuuluva Matti Ketonen toimi istuntoviikolla valiokunnan puheenjohtajana ja työskenteli ympäristövaikutusten arviointia käsitelleen aloitteen parissa. Käsikirjavaliokunnassa Ruut Hurtig käsitteli puolestaan evankelioimisaloitetta.

– Asioita oli paljon ja tiiviit päivät venyivät iltamyöhään. Viikkoa kevensi Turun kaupungin järjestämä vierailu kaupungintalolle, edustajat kertovat.

Koronan tuomat rajoitteet näkyivät vielä kokousarjessa, mutta ensimmäistä kertaa rajoituksia oli purettu osittain.

– Salissa sai nyt laulaa yhdessä esimerkiksi aamuhartauksissa, ja laulu kaikuikin komeasti. Vapaa-ajalla oli mahdollisuus esimerkiksi sählyn pelaamiseen ja uudenlaisiin kohtaamisiin edustajakollegoiden kanssa.

Seuraava kirkolliskokouksen istuntokausi alkaa tiistaina 3.5.2022.

Kirsi Taskinen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.