Uusi kirkkolaki voimaan heinäkuussa

Uusi kirkkolainsäädäntö tulee voimaan heinäkuun alussa. Muutosten myötä kirkon hallinnosta poistuvat alistusmenettelyt ja seurakuntarakenteiden muutoksia ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva sääntely selkeytyy.

Seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet paranevat. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää järjestämällä seurakuntalaisille keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ennen päätöksentekoa.

Nuorten vaikuttajaryhmistä tulee pakollisia seurakunnissa. Valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmien tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Uudessa kirkkolaissa vaatimus siitä, että työntekijän tulee olla kirkon jäsen, rajataan tiettyihin tehtäviin, kun sitä on aiemmin vaadittu kaikilta viranhaltijoilta. Päätös kirkon jäsenyyden ja konfirmaation edellyttämisestä tulee perustella. Vaatimukset ulottuvat koskemaan myös työsopimussuhteisia.

 

Kirsi Taskinen

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.