Digienkelit osaamista tukemassa

Joensuun seurakuntien, Riverian ja Joen Severin yhteistyöhankkeessa etsittiin noin vuoden ajan uusia tapoja lisätä digiosaamista ja kuroa umpeen kielteistä digikuilua. Keväällä 2022 alkanut ja tänä keväänä päätökseen saatu Digiosallisuus-hanke painottui Joensuun ja Pielisensuun seurakuntien alueelle.

Kädet tietokoneen näytöllä.

Hankkeen myötä järjestettiin useamman kerran kokoontunut digikerho, jossa Riverian opiskelijat toimivat ohjaajina eli digienkeleinä osana työssäoppimisjaksoaan. Digikerhon lisäksi ihmisillä oli mahdollisuus saada yksilöohjausta erilaisissa seurakuntien tilaisuuksissa.

Digiosaamisen tueksi tuotettiin myös opasvideoita sekä ohjausvideo digiohjausta järjestävälle. Videot löytyvät osoitteesta joensuunseurakunnat.fi/digiosallisuus.

Alati digitalisoituvassa ympäristössä digitaitojen puute voi vaikuttaa kielteisesti mahdollisuuksiin saada tietoa sekä hoitaa asioita. Taidottomuus voi aiheuttaa myös huonommuuden tunteita.

– Hankkeen tärkein asia oli mielestäni opiskelijan ja ohjattavan kohtaaminen. Siihen kiteytyy sekä konkreettinen digiongelman ratkaisu että kahden persoonan vuoropuhelu. Sukupolvien kuilua kurotaan umpeen ja tunne osallisuudesta voimistuu, hankkeen työntekijä Soile Sääksvuori kuvailee.

Hanketta rahoitettiin Kirkkohallituksen myöntämällä diakonisen kokeilutoiminnan avustustuella. Hankkeen avulla etsittiin malleja, joita voidaan hyödyntää jatkossa muuallakin, missä seurakunnilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi ammattioppilaitoksen kanssa.

Tarkoituksena on jatkaa digiosallisuuden tukemista Joensuussa diakoniatyön ja ammattioppilaitoksen yhteistyönä.

 

Kirsi Taskinen

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.