Sairaalapappi on potilaita, omaisia ja hoitajia varten

Hoitajilla on rajalliset mahdollisuudet tukea potilasta kriisin tai yksinäisyyden hetkellä, mutta sairaalasielunhoitajalla on aikaa paneutua ihmisten hätään.

Sairaalapappi ja sairaanhoitaja istuvat pöydän äärellä.

Sairaalapappi Eija Majasaaren (vas.) mukaan sairaalasielunhoito voi olla jutustelua mistä tahansa aiheesta. Geriatrisen osaston hoitaja Mervi Eklund arvelee, että pappi pystyy vastaamaan potilaiden hengellisiin kriiseihin ja tarpeisiin hoitajia paremmin. Kuva: Tea Ikonen

– Keskussairaalassa sairaalasielunhoitajaa pyydetään paikalle usein silloin, kun oma tai läheisen sairaus herättää huolta, kertoo sairaalapappi Jenni Tabell.

Sairaalapapin kanssa halutaan keskustella esimerkiksi akuuteista kriiseistä, kuoleman kohtaamisesta ja elämän rajallisuudesta, yksinäisyydestä sekä oman tai läheisen elämänhistoriasta. Lisäksi sairaalapappia pyydetään tuomaan ehtoollista, viettämään rukoushetkeä tai hänelle halutaan ripittäytyä.

Sairaalasielunhoitajat ovat kaikkia sairaalassa käyviä varten, olipa kyseessä potilas, omainen tai hoitohenkilökunta. Heidän puoleensa saa kääntyä matalalla kynnyksellä. Keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

– Sielunhoito voi olla ihan mistä tahansa aiheesta juttelua. En kysele ihmisen vakaumusta. Tarvittaessa voin kysyä, haluaako asiakas, että rukoillaan, mutta kaikissa keskusteluissa en ota sitä esille. Kunnioitamme ihmisen omaa vakaumusta ja itsemääräämisoikeutta. Ei olla tekemässä käännytystyötä vaan tarjoamassa henkistä ja hengellistä tukea, toteaa sairaalapappi Eija Majasaari.

Kirkon sairaalasielunhoito 60 -tunnus, jossa risti muotoutunut kämmenistä.

Pohjois-Karjalan ensimmäinen sairaalapappi aloitti virassaan 60 vuotta sitten.

Sairaalasielunhoitajat ovat pääasiassa pappeja

Suomessa työskentelee noin 120 sairaalasielunhoitajaa. He ovat pääasiassa pappeja tai lehtoreita. Pohjakoulutuksena on teologian maisterin tutkinto, ja virassa olevat sairaalapapit suorittavat lisäksi 60 opintopisteen laajuisen sairaalasielunhoitajan erityiskoulutuksen.

– Myös diakoniatyöntekijä voi olla sairaalasielunhoitaja, jos tekee sairaalatyötä ja on käynyt sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen. Suomessa on ehkä pari sairaaladiakonia, Majasaari sanoo.

Tabell ja Majasaari työskentelevät sairaalapappeina Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, Psykiatriatalossa ja Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa osasto- ja poliklinikkavierailuja, tapaamisia potilaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa, erilaisten ryhmien vetämistä, hartaushetkiä ja ehtoollisia.

Sairaalapapilla on aikaa paneutua ihmisten hätään

Hoitohenkilöstö kokee sairaalapapit osaksi tiimiä, jossa pappi auttaa potilasta ja tarvittaessa myös omaisia. Hoitajilla ei ole aina aikaa tai mahdollisuutta tukea potilasta kriisin tai yksinäisyyden hetkellä. Silloin sairaalapapista on suuri apu.

– Seurakunnan työntekijä osaa vastata hengellisiin asioihin paremmin. Monesti me hoitajat olemme aika kiireisiä, mutta sairaalapapilla on aikaa paneutua ihmisten hätään ja poistaa ahdistusta, arvioi geriatrisen osaston sairaanhoitaja Mervi Eklund Siilaisen kuntoutumiskeskukselta.

– Minusta on ollut hienoa, että sairaalapastori on käynyt osastolla esimerkiksi pääsiäisen ja joulun aikaan ja luonut osaltaan näiden juhlapyhien tunnelmaa potilaille, toteaa osastonhoitaja Virva Pellinen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Sairaalapappi on myös hoitohenkilökuntaa varten

Myös työntekijät saavat sairaalapapeilta apua, jos osastolla on tapahtunut jotain, mikä on koskettanut työyhteisöä. Sellainen voi olla nuoren ihmisen yllättävä kuolema osastolla tai yksikön oman työntekijän vakava sairastuminen.

– Lisäksi sairaalapastori on käynyt keskustelemassa henkilökunnan kanssa arvoista sekä eettisyydestä. Näissä asioissa olemme hyödyntäneet myös teologian opiskelijoita, milloin heitä on ollut osastolla käytössä, Pellinen kertoo.

Mervi Eklund kertoo kuulleensa, että hänen kollegansa oli toivonut sairaalapapin siunaavan hänet työhön.

– Samalla tavalla kuin koti siunataan, voi pyytää siunauksen työhönsä. Tarpeita on niin monenlaisia. Se lämmitti sydäntä.

 

Tea Ikonen

 


Sairaalasielunhoitoa Joensuussa 60 vuotta

  • Pohjois-Karjalan ensimmäinen sairaalapappi Kauko Kajo aloitti virassaan 1.4.1963. Hän työskenteli keskussairaalassa, Kontioniemen parantolassa ja Paiholan sairaalassa.
  • Pohjois-Karjalan sairaalasielunhoitopiirin toisen sairaalapapin virassa aloitti Jarmo Sivonen 15.1.1971. Hän oli erityisesti psykiatristen potilaiden sielunhoitaja ja toimi myös työnohjaajana ja palvelevan puhelimen toiminnasta vastaavana.
  • Joensuun seurakuntayhtymän sairaalapappeina toimivat tällä hetkellä Eija Majasaari ja Jenni Tabell.

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.