Takarivejä: Kuka pitää huolta?

Vuodenvaihde on seurakunnan hallinnossa tilinteon aikaa. Kootessani vuoden 2022 toimintakertomusta diakoniatyöstä huomioni kiinnittyi seurakunnan taloudellisen avustamisen määrään, joka oli noussut edellisten vuosien tapaan. Lisäksi yksittäisten henkilöiden sekä yritysten halu auttaa oli lisääntynyt. Pandemia ja sota Euroopassa sekä tietoisuus elinkustannusten noususta ovat lisänneet auttamishalua. Uhkien lisääntymisen myötä solidaarisuus heikommassa elämäntilanteessa olevia kohtaan on kasvanut.

Mikä on yhteiskunnan vastuu heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden auttamisessa? Mitä sanotaan pientä palkkaa saavalle osa-aikatyössä käyvälle yksinhuoltajalle, joka jää yhteiskunnan auttamismekanismien ulkopuolelle saadessaan muutaman euron liikaa palkkaa? Palkallaan hän ei pysty maksamaan elämiseen liittyviä kustannuksia. Hän haluaa käydä työssä ja kokea itsensä tarpeelliseksi ja elämänsä mielekkääksi. Monenkin kohdalla taloudellisesti järkevämpää olisi jäädä pois työstä ja elää pelkästään tukien varassa, jolloin pystyy paremmin hoitamaan elämiseen liittyvät kustannukset.

Mitä sanotaan mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee psykiatrin palveluja, tai uusia silmälaseja tarvitsevalle, jolle ainoastaan silmälääkäri voi kirjoittaa reseptin silmälaseihin? Näitä palveluja ei ole tarjolla riittävästi yhteiskunnan taholta, vaan on turvauduttava yksityiseen palvelusektoriin. Yksityissektorin terveydenhuollon palveluihin on vaikea saada taloudellista tukea, vaikka se olisi ainoa väylä saada apua. Rahan puutteen seurauksena asiat jäävät hoitamatta.

Edellä kuvatut yksittäisten ihmisten vaikeudet johtuvat palvelujärjestelmän vioista, ei palveluja tarvitsevista henkilöistä tai heidän pulmistaan. Järjestelmän viat aiheuttavat turhaa tuskaa ja vaivaa sekä syyllisyyttä sen käyttäjille. Maakunnassamme Siun sote pyrkii turvaamaan terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelujen riittävyyden alueellamme. Tämän uuden organisaation poliittisesti valittu edustajisto päättää toimenpiteistä palvelujen parantamiseen. Toivotaan, että jatkossa palvelut paranevat.

Muutaman kuukauden päästä on eduskuntavaalit, ja puolueet ovat hakemassa ehdokkaita. Kevään aikana soppatykit ja nokipannut kuumenevat eduskuntaehdokkaiden toimesta ja ehdokkaat ovat kiinnostuneita kansalaisista ja heidän äänistään. Kannattaa mennä nauttimaan tarjoilusta ja kuuntelemaan, mitä he ovat valmiita tekemään hyväksemme. Myös maakunnallinen ihmisarvotyöryhmä järjestää 20. helmikuuta Joensuun Pakkahuoneella perinteisen Ihmisarvopäivän, johon on kutsuttu jokaisesta puolueesta yksi ehdokas. Teemana paneelissa on ”Mikä on ihmisarvo ja miten ihmisarvoinen elämä toteutuu?”

Ihmisarvoiseen elämään kuuluvat toimivien palvelujen lisäksi välittävät ihmiset, jotka voivat olla tukena arjessa. Toivon säilyminen erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa on tärkeää ja sen esillä pitämisessä kristittyjen tulee olla aktiivisia.

 

Olli Humalajärvi
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiskuntatiimin jäsen

 

Lue lisää kirkon yhteiskunnallisesta työstä uudesta blogista: joensuunseurakunnat.fi/takarivejä 

 

Takarivejä on Joensuun seurakuntayhtymän yhteiskuntatyön tiimin palsta. Takarivejä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.