Perheneuvonta toimii mainiosti myös etäyhteydellä – videoneuvottelut tulivat jäädäkseen

Korona muutti seurakuntayhtymän perheneuvonnan nopeasti pääosin videovälitteiseksi. Etäpalvelut halutaan säilyttää lähitapaamisten rinnalla korona-ajan jälkeenkin.

 

Kaksi naista istuu toimistopöydän äärellä.

Perheneuvonnan tapaamiset videon välityksellä eivät välttämättä jää lainkaan etäisiksi, vaikka niin voisi äkkiseltään ajatella.
– Se, että ihmiset päästävät perheneuvojan videon välityksellä kotiinsa, tuntuu luottamuksen osoitukselta –olen yllättynyt, miten lähelle videoneuvottelu vie, sanoo perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikka. Kuvassa myös perheneuvoja Piia Nurhonen. Kuva: Virpi Hyvärinen

Koronapandemia pani vauhtia Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen etäpalveluiden kehittymiselle, kun pidemmän aikavälin tavoitteeksi kirjattu etäyhteyksien käyttö toteutui yllätyksenä poikkeustilan myötä.

Idea videovälitteisestä perheneuvonnasta oli ollut esillä etenkin pitkien välimatkojen vuoksi, mutta poikkeustilan alkaminen maaliskuussa 2020 muutti työn yhdessä viikossa etäyhteyksillä tapahtuviksi.
– Alkuun käytimme puhelinta, kunnes saimme luotua tietoturvallisen tavan videoneuvotteluille, kertoo neuvottelukeskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikka.

Pitkät etäisyydet ovat osalle asiakkaista tosiasia perheneuvonnassa, palveleehan keskus koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueen asukkaita. Toimipisteet Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksella on Penttilässä sijaitsevien tilojen lisäksi Nurmeksessa ja Lieksassa. Pielisen Karjalassa perheneuvontaa tehtiinkin jonkin verran etänä jo ennen koronaa.

Monet yllättyneet myönteisesti etätapaamisista

Kokemukset etäneuvonnasta ovat osoittautuneet varsin hyviksi. Perheneuvoja Piia Nurhonen pitää etätapaamisia toimivina silloin, kun asiakkaat löytävät luontevan tavan asettua vuorovaikutukseen etänä. Monille se on jopa helpompaa, mutta ei kaikille.
– Osa ihmisistä tykkää siitä, että tapaaminen tapahtuu ei-kenenkään maaperällä. Ei tarvitse tulla vieraaseen ympäristöön ja keskustelut ovat jollakin tavalla tasavertaisempia.

Nurhosen mukaan monet asiakkaat, jotka ovat hiukan epäröiden tarttuneet videotapaamisen mahdollisuuteen, ovat yllättyneet myönteisesti.
– Toisaalta on niitäkin, jotka kaipaavat ihmistä keskustelemaan samaan tilaan, video jännittää ja on vaikea löytää tapaa kommunikoida luonnollisesti useankaan tapaamisen jälkeen. Silloin on mahdollisuuksien mukaan parempi tavata lähitapaamisena tai puhelimen välityksellä.

Oman lisänsä videoneuvotteluihin tuovat toisinaan ilmenevät tekniset ongelmat, joita Pellikan ja Nurhosen mukaan on ollut kuitenkin varsin vähän. Tarvittaessa videoyhteys on vaihdettu lennossa puheluksi.
– Kyllähän se vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun, jos yhteys takkuilee, ääni ja kuva kulkee eri tahtia tai puhe puuroutuu. Toisaalta psykoterapiatutkimuksesta tiedetään, että edes huonolaatuinen videoyhteys ei heikennä suhteen laatua tai hoidon vaikuttavuutta, jos mietitään prosessia kokonaisuutena, kertoo Nurhonen.

Videoneuvottelut käydään tietoturvallisesti Teamsissa

Videovälitteisessä perheneuvonnassa käytetään Teams-videoneuvottelutekniikkaa. Ajanvarauksen yhteydessä asiakkaille kerrotaan etäyhteyksistä ja heidän kanssaan tehdään sopimus etäpalveluiden käytöstä.

Ennen tapaamista asiakkaille lähetetään linkki videoneuvotteluun turvasähköpostilla, jossa toteutuu kaksivaiheisen tunnistautumisen periaate.
– Asiakkaat käyttävät omia laitteitaan. Tietokoneella videoneuvottelu toimii nettiselaimen avulla, mobiililaitteilla taas maksuttomalla Teams-sovelluksella, joka löytyy sovelluskaupoista. Yhteys on luonnollisesti suojattu, kertoo Nurhonen.

Tärkeätä on, että asiakkaat ovat tapaamisen ajan rauhallisessa, yksityisen keskustelun mahdollistavassa tilassa.
– Asiakkaat voivat olla myös fyysisesti eri paikoissa keskenään, toteaa Pellikka.

Etäpalvelut tavoittavat pitkistä välimatkoista huolimatta

Poikkeustilan alkamisesta lähtien perheneuvonnan palvelut on Joensuussa toteutettu valtaosin etänä. ​Vuoden 2021 käynneistä 13 % on ollut lähitapaamisia, 54 % tapahtunut videoyhteydellä ja 33 % puhelimitse.

Lähitapaamisia on sovittu epidemiatilanteen ja voimassa olevien suositusten puitteissa. Käytännön työssä on huomattu, että vaihtelevassa tilanteessa etätapaaminen toteutuu varmemmin ja siksikin sitä on suosittu.
– Jos asiakkaalla ei ole ollut sopivaa laitetta tai sopivaa paikkaa keskustella, on kesästä alkaen voitu sopia myös käynti, samoin jos etäyhteys ei vaikeiden ongelmien kanssa tunnu turvalliselta. Lähikäynnit on pyritty toteuttamaan niin, ettei kävijälle tulisi kontakteja muiden kuin oman perheneuvojan kanssa, kertoo Pellikka.

Nyt, kun etäneuvottelut on otettu perheneuvonnan työssä haltuun ja kokemukset ovat voittopuolisesti hyviä, palvelusta ei haluta kokonaan luopua, vaikka koronarajoitukset päättyisivätkin.
– Perheneuvonnassa valmistellaan parhaillaan toimintasuunnitelmaa, johon kuuluu etäpalveluiden vakiinnuttaminen osaksi perheneuvonnan palveluja. Etäneuvonta lisää perheneuvonnan tavoitettavuutta muun muassa välimatkojen ja ajankäytön takia, toteaa Pellikka.


Joensuun perheasiain neuvottelukeskus

  • terapeuttista keskusteluapua parisuhteen ja perheen ongelmiin
  • perheasioiden sovittelua lasten huollon ja yhteisen vanhemmuuden ristiriitoihin erotilanteessa
  • maksuton, luottamuksellinen palvelu
  • avoin kaikille Pohjois-Karjalan maakunnan alueella asuville
  • ajanvaraus ma, ke ja to klo 9–11 ja ti klo 10–12, p. 050 430 8472
  • keskus on osa Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymää

Virpi Hyvärinen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.