Kirkollisverotulot säilyivät lähes ennallaan koronasta huolimatta

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöksen mukaan seurakuntayhtymälle tilitettiin vuoden 2020 aikana kirkollisveroja 11 160 592 euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli vain -0,3 prosenttia, vaikka viime syksynä kirkollisverotulojen arvioitiin koronapandemian talousvaikutusten johdosta putoavan Suomessa noin 3–5 prosenttia.

Koronapandemia on vaikuttanut seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen. Vuonna 2020 koronarajoitusten voimassaollessa töitä tehtiin joustavasti yli yksikkö- ja tehtävärajojen. Erityisesti panostettiin diakoniatyöhön sekä erityisjärjestelyin tai verkossa tapahtuvien kohtaamisten suunnitteluun ja toteutukseen.

Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 51 135 henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului alustavien tilastojen perusteella 66,6 prosenttia (2019: 67,3 %) joensuulaisista.

Kirsi Taskinen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.