Rouvinen Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta piti järjestäytymiskokouksen keskiviikkona 21.10.2020. Kokouksessa toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Rouvinen ja sihteeriksi Esa Mustonen. Rouvinen on toimikunnassa mukana Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston nimeämänä jäsenenä ja Mustonen hankkeen suunnitteluvaiheen rakennuttajakonsulttina.

Rakennustoimikunnan muut jäsenet ovat yhteisen kirkkoneuvoston 22.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, kiinteistötoimikunnan pj. Pauli Tahvanainen sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston nimeäminä jäseninä Juhani Rouvinen ja seurakuntamestari Jouni Heiskanen.

Rakennustoimikunnan tehtävänä on rakennussuunnitteluvaiheen tehtävien toteuttaminen. Rakennussuunnittelun aikana laaditaan kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirus-tukset ja urakka-asiakirjat. Suunnittelun aikana tehdään yhteistyötä Museoviraston, kirkkohallituksen ja lupaviranomaisten kanssa sekä valmistellaan kirkon suunnitelmien hyväksymisestä lausuntopyynnöt viranomaistahoille sekä esitys kirkkohallitukselle.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.