Seurakuntayhtymä kartoittaa hoitamattomat haudat

Kunnostusta kaipaaville haudoille laitetaan kartoituksen yhteydessä kunnostuskehotustiedote. Kehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle myös kirjeitse, mikäli hänen yhteystietonsa ovat hautatoimen tiedossa.

Hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi seisoo kallistuneen hautamuistomerkin vieressä.

Joensuun hautausmaalla on kallistuneita kiviä, jotka aiheuttavat turvallisuusriskin hautausmaalla kävijöille. – Jos vaaralliseksi todetulla haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, ei hoitotoimenpiteitä tehdä ennen kuin haudalla olevat kivet ovat turvallisia, sanoo hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi. Kuva: Virpi Hyvärinen

Joensuun seurakuntayhtymän hautausmailla käynnistyy tänä kesänä hoitamattomien hautojen kartoitus. Kartoituksen tavoitteena on saada aikaan turvalliset ja siistit hautausmaat.

Kartoitus alkaa juhannuksen jälkeen lohkoittain Joensuun, Kettuvaaran ja Utran hautausmailta. Mikäli aikaa jää, kartoitukset jatkuvat kesän mittaan myös Enon, Pyhäselän, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran hautausmailla.

– Kaikilta hautausmailta voi jäädä tänä kesänä osa lohkoista kartoittamatta. Näille alueille siirrytään työaikaresurssien suomissa puitteissa seuraavien hoitokausien aikana, kertoo yhtymän hau-taustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

Valkoinen tiedote merkkinä kunnostustarpeesta

Kartoituksen yhteydessä hoitamattomat haudat kuvataan ja niille asetetaan valkoinen kunnostuskehotustiedote. Mikäli hautaoikeuden haltijan yhteystiedot ovat tiedossa, kehotus lähetetään hauta-oikeuden haltijalle myös postitse.

– Tänä kesänä kuvatut hoitamattomat haudat kuvataan tilanteen kehittymisen seuraamiseksi uudelleen keväällä 2021. Tavoitteena on, että kiinteistötoimikunta tekee tämän jälkeen yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn aloittamisesta, kertoo Kiviniemi.

– Jos kirkkoneuvosto päättää käynnistää kuulutusmenettelyn, haudanhaltijalla on vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. Muutoin hauta palautuu seurakuntayhtymän haltuun vuonna 2022, lisää Kiviniemi.

Kiviniemen kuvaama aikataulu koskee tänä kesänä kunnostuskehotuksen saavia hautoja.

Vastuu hautakivien turvallisuudesta on omaisilla

Kartoituksessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Samalla tarkistetaan, että hauta on myös muilta osin hoidettu hautausmaan arvon mukaisella tavalla.

– Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti ja muistomerkki sekä mahdolliset reunakivet ovat suorassa. Hoidetulla haudalla ei kasva häiritsevästi rikkakasveja tai puiden ja pensaiden taimia. Kukkien istuttaminen haudalle sen sijaan ei ole välttämätöntä, kertoo Kiviniemi.

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty vainajan omainen. Hautaa voidaan hoitaa joko omaisten toimesta, tai haudan hoidon voi antaa maksua vastaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Vastuu hautamuistomerkkien eli hautakivien kunnosta ja turvallisuudesta on joka tapauksessa omaisilla. Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava esimerkiksi kallistuneen muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Pienen kiven kohdalla oikaisun voi Kiviniemen mukaan tehdä osatessaan itse, mutta ainakin isompien kivien kohdalla oikaisun voi tilata kiviliikkeeltä tai seurakuntayhtymältä.

– Hautaustoimen työntekijät eivät työskentele vaarallisiksi todetuilla haudoilla. Jos vaaralliseksi todetulla haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, ei hoitotoimenpiteitä tehdä ennen kuin haudalla olevat kivet ovat turvallisia. Joskus kallistuneita muistomerkkejä joudutaan turvallisuussyistä kaatamaan hallitusti, kertoo Kiviniemi.

Vihreä tiedote kertoo hallinta-ajan päättymisestä

Valkoisten kunnostuskehotus-tiedotteiden lisäksi Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaiden haudoilla voi tänä kesänä törmätä myös vihreisiin tiedotteisiin. Vihreät tiedotteet laitetaan haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Mikäli hautapaikan haltija haluaa säilyttää hallintaoikeutensa hautaan, on oikeus uudistettava vuoden 2020 aikana hautausmaan toimistossa. Mikäli hautaa ei haluta enää ylläpitää, haudalla oleva muistomerkki on poistettava 30.6.2021 mennessä, muutoin se siirtyy seurakuntayhtymän haltuun vastikkeetta.

Haudan hallintaoikeuden päättymisestä julkaistaan virallinen kuulutus sanomalehti Karjalaisessa loppukesästä 2020.

Virpi Hyvärinen

* Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5571, hautauspalvelut.joesuu@evl.fi.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.