Kaupunki päätti katsomuskasvatuksen linjauksista varhaiskasvatuksessa – Yhteistyöllä eteenpäin

Yhteistyö seurakuntien ja Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen kesken voi jatkua hyvässä hengessä edelleen. Kaupunginhallitus selkeytti yhteistyön pelisääntöjä syksyn ensimmäisessä kokouksessaan.

Lapsia leikkimässä.

Kaupunginhallituksessa oli tahtoa selventää varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta koskevia linjauksia mahdollisimman salliviksi, sanoo kaupunginhallituksen jäsen, pastori Anssi Törmälä. Kuva: Pixabay

Katsomuskasvatuksen pelisäännöt ovat herättäneet paljon pohdintaa sekä kaupungin että seurakuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden keskuudessa. Kaupungin kasvatus- ja opetusjaosto päätti katsomuskasvatuksen linjauksista ensimmäisen kerran marraskuussa 2018. Jaoston uudelleen käsittelyyn asia tuli kesäkuussa. Marraskuun linjausten jälkeen ilmassa on ollut epävarmuutta ja yhteistyö esimerkiksi Pielisensuun seurakunnassa on vähentynyt.
– Pielisensuun alueella oli marraskuussa ehkä entistä enemmän varovaisuutta joulukirkkoon osallistumisessa. Vierailujen suhteen jotkut yksiköt ottivat varovaisen kannan ja lopettivat yhteistyön. Parissa yksikössä yhteistyövierailut jatkuivat harvakseltaan ja satunnaisesti. Perhepäivähoitajia on osallistunut perhekerhoihin, Pielisensuun seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Mälkönen kertoo.

Joensuun kaupunginhallitus katsoi tarpeelliseksi käyttää katsomuskasvatusta koskevassa päätöksessä otto-oikeuttaan ja ottaa asia käsittelyyn elokuun kokouksessaan.
– Kaupunginhallituksessa oli tahtoa selventää linjauksia mahdollisimman salliviksi niin, että katsomuskasvatuksessa katsomusten moninaisuus sallitaan, eikä niissä korostu liiaksi vain katsomuksettomuus tai uskonnottomuus. Sinänsä aiempi ohjeistus oli varsin salliva, mutta sitä sovellettiin liian tiukasti, kaupunginhallituksen jäsen, pastori Anssi Törmälä toteaa.
Kasvatus- ja opetusjaoston linjaukset herättivät epäselvyyttä esimerkiksi siitä, että mitä ja miten asioista saa kertoa. Törmälän mukaan esimerkiksi pääsisäisen aikaan moni mietti, että voiko pääsiäisestä kertoa sen, miten kristityt sen ymmärtävät vai pitäisikö tarina pitää vain pupuissa ja virpomisessa. Nyt tätäkin asiaa on hallituksen päätöksellä pyritty selkiyttämään.

Katsomuskasvatus ja uskonnonharjoittaminen sallittua tietyin ehdoin – tilaisuuksiin osallistutaan vanhempien luvalla

Kaupunginhallitus hyväksyi Törmälän kokouksessa tekemän päätösesityksen yksimielisesti. Törmälä muistuttaa, että seurakuntien ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä on huomattava, että siinä puhutaan kahdesta eri asiasta. Linjauksia on tehty katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnonharjoittamisesta. Kaupunginhallituksen päätös sallii molemmat tietyin ehdoin.

Katsomuskasvatuksen osalta Joensuun kaupunginhallitus päätti, että kaikki varhaiskasvatusryhmät voivat osallistua satunnaisesti esimerkiksi kirkkomuskareihin. Katsomuskasvatushetkissä voidaan myös hyvin kertoa jokin Raamatun kertomus tai laulaa virsi. Nämä eivät tee vielä hetkestä uskonnonharjoitusta, vaan ovat yleissivistystä. Rukous sen sijaan ei katsomuskasvatukseen enää sovi.

Katsomuskasvatuksellinen toiminta ei kuitenkaan saa olla säännöllistä, vaan toimintaan voi osallistua lukukauden aikana 2-3 kertaa. Toiminnan määrän rajoittaminen vaikuttaa esimerkiksi Joensuun seurakunnan järjestämään kirkkomuskariin osallistumiseen.
– Kirkkomuskarit ovat seurakunnan omaa kristillistä kasvatusta tukevaa varhaisiän musiikkikasvatusta. Meillä kirkkomuskari on kerran viikossa tapahtuvaa säännöllistä toimintaa, joten se ei käy katsomuskasvatuksesta. Muita yhteistyön mahdollisuuksia on kuitenkin runsaasti, varhaiskasvatuksen ohjaaja Kristiina Nissinen sanoo.

Katsomuskasvatuksellisten hetkien lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Joensuun kaupunki varhaiskasvatuksen järjestäjänä sallii vuoden kiertoon liittyvät uskonnonharjoitusta sisältävät tilaisuudet.
– Joulukirkossa käynti olisi ollut aiemman päätöksen mukaan mahdollista, jos sitä haluttiin niin tulkita, mutta tulkinnoissa oli epäselvyyttä. Vuoden kiertoon liittyvät uskonnolliset tilaisuudet kuten joulukirkko ja pääsiäishartaus ovat siis sallittuja. Nämä eivät ole 2-3 kertaan rajattua katsomuskasvatusta, vaan uskonnonharjoitusta. Joulukirkoissa voi laulaa useamman virren ja rukoillakin, Törmälä sanoo.

Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan myös, että jokaiseen katsomuskasvatukselliseen ja uskonnonharjoitusta sisältäviin tilaisuuksiin osallistumisesta kysytään aina lapsen vanhempien lupa. Varhaiskasvatuksessa on myös huolehdittava varhaiskasvatuslain toteutumisesta eri uskontokuntiin ja uskonnottomuuteen tutustuttamisesta.

Yhteiset raamit antavat mahdollisuuksia yhteistyölle

Joensuun seurakunnan varhaiskasvatuksessa kaupungin linjauksia pidetään hyvinä. Selkeät linjaukset avaavat hyviä ja avoimia yhteistyön mahdollisuuksia.
– Mielestäni tämä ei muuta mitään, mitä meillä on ollut jo aiemmin monien vuosien ajan. Hyvä yhteistyö päivähoitokentän kanssa saa jatkua nyt rauhassa. Turhaakin varovaisuutta on ollut puolin ja toisin, mutta avoin keskustelu päivähoitohenkilöstön kanssa auttaa asiassa, Joensuun seurakunnan vastaava lastenohjaaja Leila Saukkonen kannustaa.

Pielisensuun seurakunnnan varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Mälkönen on samaa mieltä siitä, että yhteistyön raamit ovat nyt selvät, mutta yhteistyön toteutumista käytännössä hän epäilee.
– Tällä hetkellä alueellamme ei esimerkiksi toteudu päätökseen liittyvä ”Katsomuskasvatus Joensuun varhaiskasvatuksessa” -liitteen mukainen yhteinen suunnittelu, mitä voitaisiin tarjota toiminnan rikastuttamiseksi. Ilmeisesti lapsiryhmillä ei ole tällaisia tarpeita. En ole myöskään päässyt yhteiseen pöytään varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajien tai muiden yhteyshenkilöiden kanssa, perhepäivähoidon ohjaajia lukuun ottamatta, Mälkönen toteaa.

Pielisensuun seurakunnan kirkkoherra Tiina Reinikainen on ollut mukana kaupungin katsomuskasvatuksen linjauksia valmistelevassa työryhmässä. Hänen mukaansa yhteiset raamit on nyt löydetty.
– Tältä pohjalta on hyvä katsoa rohkeasti tulevaan ja rikastuttaa varhaiskasvusta hyvällä yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla, Reinikainen toteaa.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.