Uudet luottamushenkilöt aloittavat työnsä – neuvottelut käynnissä

Marraskuussa 2018 seurakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsivat uudet luottamushenkilöt seurakuntien päätöksentekoelimiin. Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnissa luottamushenkilöt valittiin vaaleilla kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostoihin ja yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Kontiolahdella vaaleilla valittiin jäsenet kirkkovaltuustoon.

hallintokuvio_KT2

Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöiden ensimmäinen tehtävä on järjestäytyä. Suurinta mielenkiintoa kohdistuu luonnollisesti puheenjohtajiston paikkoihin. Kirkkovaltuustoissa sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat niin sanottuja maallikkopuheenjohtajia, eli heidät valitaan vaaleilla valituista luottamushenkilöistä.

Joensuun seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan nimeää Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli. Kapituli nimeää tehtävään yhden yhtymän kuudesta kirkkoherrasta. Seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi on nimetty Pielisensuun seurakunnan kirkkoherra Tiina Reinikainen.

– Seurakuntien hengellisen työn takaaminen on kaikkein tärkeintä. Siksi toivon, että voimme tukea ja edistää sitä hallinnollisilla päätöksillä ja ratkaisuilla, jotka ovat tulevaisuuteen katsovia ja eettisesti kestäviä, Reinikainen toteaa.

Vuodenvaihteessa päättyneellä valtuustokaudella Joensuun seurakuntayhtymässä oli päätettävänä monia isoja asioita. Päätöksiä tehtiin muun muassa Siun seurakunta -hankkeesta ja kirkollisverosta. Periaatepäätöksiä tehtiin myös isoista kiinteistöasioista. Nämä näkyvät myös nyt alkavalla valtuustokaudella.

– Tällä kaudella isoja asioita ovat muun muassa Kiihtelysvaaran kirkon ja Enon seurakuntatalon rakentamisen valmistelu. Myös talouden ja jäsenmäärän kehitys tuovat varmasti mukanaan omat haasteensa. Jokainen valtuustokausi tuo mukanaan myös asioita, joskus isojakin asioita, joita emme pysty ennakoimaan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Reinikainen pohtii.

Reinikainen odottaa uuden valtuustokauden käynnistymistä. Päätöksenteko vaatii hyvää yhteistyötä.

– Toivotan uudet luottamushenkilöt lämpimästi tervetulleiksi työyhteyteen. Yhdessä ja yhteistyössä me tämän teemme ja tarvitsemme monenlaista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Hallinnossa ja päätöksenteossa oleellista on se, miten me ihmiset toimimme ja millaiseksi toimintakulttuuri muodostuu. Arvostan avointa keskustelua, keskinäistä luottamusta ja läpinäkyvyyttä, Tiina Reinikainen sanoo.

Joensuun seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostojen ja Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajina toimivat kunkin seurakunnan kirkkoherrat. Kirkkoneuvostojen varapuheenjohtajat valitaan uusien luottamushenkilöiden joukosta. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajiston lisäksi kirkkovaltuustojen tehtävänä on valita kirkkoneuvostojen jäsenet ja varajäsenet.

Monta tehtävää jaettavana

Ensimmäisen kerran kokoontuvilla valtuustoilla onkin monta tärkeää valintaa tehtävänään. Joensuun seurakunnissa urakkaa on pyritty perinteisesti keventämään etukäteen pidettävillä neuvotteluilla. Neuvottelut käydään ennen yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäistä kokousta. Lopullisesti paikkajaosta päättää yhteinen kirkkovaltuusto 14.1.2019.

Joensuun seurakuntayhtymässä paikkajaot eivät kuitenkaan vielä lopu siihen, että puheenjohtajisto ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet on valittu. Yhtymässä toimii myös kuusi toimikuntaa ja ryhmää eri aloilla (kiinteistö, kasvatus, sielunhoito, perheasiain neuvottelukeskus, viestintä ja taide). Myös näiden toimikuntien paikkajaosta on keskustelu seurakuntien neuvotteluissa. Toimikuntien ja ryhmien kokoonpanosta päättää yhteinen kirkkoneuvosto ensimmäisessä kokouksessaan 22.1.2019.

– Toimikunnat kehittävät ja suunnittelevat omien työalojensa toimintaa. Jäsentensä kautta niissä on parhaimmillaan monenlaista asiantuntemusta ja elämänkokemusta sekä työalan kannalta tarpeellisia verkostoja. Toimikunnat ovat foorumeja, joissa työntekijät ja luottamushenkilöt linjaavat yhdessä työalan työtä laatimalla mm. toimintasuunnitelmat ja talousarviot yhteiselle kirkkoneuvostolle ja huolehtivat yhteistyöstä eri toimijoihin, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Reinikainen toteaa.

Joensuun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin marraskuun vaaleissa 51 jäsentä. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu 11 äänivaltaista jäsentä. Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostojen koko vaihtelee 10–14 jäseneen seurakunnan koosta riippuen.

Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuustoon valittiin marraskuussa 27 jäsentä. Valtuusto nimeää 15.1.2019 pidettävässä kokouksessaan kirkkoneuvoston kokoonpanon.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.