Koulussa opitaan kaveritaitoja

Seurakuntien ja koulujen yhteistyöhön kuuluu sekä yleissivistävää opetusta että uskonnollisia tilaisuuksia. Lisäksi seurakunnat tarjoavat runsaasti erilaisia kasvua ja hyvinvointia tukevia opetuskokonaisuuksia.

Koululaisilla paljon värikkäitä merkkejä pöydällä.

Seurakuntien ja koulujen yhteistyöhön kuuluu sekä yleissivistävää opetusta että uskonnollisia tilaisuuksia. Lisäksi seurakunnat tarjoavat runsaasti erilaisia kasvua ja hyvinvointia tukevia opetuskokonaisuuksia.

Kaveritaitojen tukeminen on yksi vahvuus Joensuun seurakunnan ja koulujen välisessä yhteistyössä. Niitä opetellaan erityisesti alakoululaisten keväisissä retkipäivissä ja Friends-kursseilla, joita nuorisotyönohjaajat Noora Kähkönen ja Nonna-Omena Helojoki käyvät pitämässä kouluilla.

Retkipäivissä Vaiviossa koululaiset pääsevät kiertämään luontopolun sekä leikkimään ja pelaamaan vapaasti. Lisäksi päivä alkaa yleiseettisellä päivänavauksella, johon kaikki voivat osallistua.

– Retkipäivä antaa kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua johonkin kivaan tai elämykselliseen. Kaveritaidot treenautuvat, kun lapset toimivat pienryhmissä ja vapaammassa ympäristössä, Noora Kähkönen toteaa.

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tärkeitä

Friends-kurssilla opetellaan tunteiden tunnistamista ja nimeämistä sekä huomaamaan, millaista viestiä puhumme itsellemme ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseen.

– Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tosi tärkeitä. Toisilla on hyvät kaveritaidot ja toiset tarvitsevat harjoittelua, Nonna-Omena Helojoki pohtii.

Kähkönen ja Helojoki ovat pitäneet Friends-kursseja alakoululaisille. Friendsistä on omat versiot myös pienille lapsille, nuorille ja aikuisille. Kurssien pitäminen opettaa myös niiden vetäjiä.

– Kursseilla oppii ja kertaa samalla myös itse näitä tärkeitä taitoja ja huomaa, että niitä voi oikeasti käyttää arjen apuna, Noora Kähkönen toteaa.

Kouluyhteistyö on monipuolista ja toimii hyvin

Salatut elämäntaidot on samantyyppinen tunnekurssi. Kontiolahden seurakunta pitää niitä alakoululaisille. Lisäksi kouluyhteistyöhön kuuluvat aamunavaukset, koulukirkot ja erilaiset seurakunnan pitämät oppitunnit.

– Yläkoulun kanssa pidetään yhteistyössä muun muassa välituntinuokkaria, seiskojen ryhmäytymispäivää, ja Mahis-ryhmää, luettelee vs. nuorisotyöntekijä Janna Jalovaara.

Myös Enossa kouluyhteistyö on monipuolista. Se sisältää esimerkiksi ekaluokkalaisten kotikirkkoon tutustumista, koululaisten joulu- ja pääsiäiskirkkoja ja päivänavauksia. Opettajat voivat pyytää kouluvierailuja haluamastaan aiheesta.

– Ykkös- ja kakkosluokkien draamatunnilla käsittelimme ystävyyttä ja kiitollisuutta. Opettajalta sain palautetta, että näitä tunteja pitäisi olla kaikille oppilaille, nuorisotyönohjaaja Saija Ihalainen kertoo.

Kouluyhteistyön myötä lapset ja seurakuntien nuorisotyöntekijät tulevat tutuiksi toisilleen. Myös kouluilla yhteistyö seurakuntien kanssa koetaan toimivaksi.

– Minulla on oppilaiden kanssa oikein hyviä ja mukavia kokemuksia esimerkiksi Vaivion retkipäivistä. Oppilaille on jäänyt varmasti niistä mukavia muistoja. Syksyllä meillä oli myös Friends-tunnit. Se oli mielestäni myös oikein hyvä kokonaisuus, kommentoi opettaja Mikko Mervola Noljakan alakoululta.

 

Tea Ikonen

 


Seurakuntien ja koulujen yhteistyö

  • Yleissivistävä opetus: esim. uskontotunnit ja tutustumiset kotikirkkoon.
  • Perinteiset juhlat: esim. kutsuvieraana ylioppilasjuhlissa.
  • Uskonnolliset tilaisuudet: esim. päivänavaukset ja koulujumalanpalvelukset.
  • Kasvu ja hyvinvointi: esim. tunnekurssit, ryhmäytymispäivät, pop up -kahvilat, kriisityö.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.