Kuuntelevina korvina kampuksella

Kampuspappi on läsnä ihmisten arjessa, työssä ja opiskelussa. Oppilaitosyhteistyötä on Joensuussa tehty jo 40 vuotta.

Karelia- ammattikorkeakoulun kuva

Joensuussa muun muassa Karelia-ammattikorkeakoulussa on oma kampuspappi, jonka juttusille voivat tulla sekä opiskelijat että henkilökunta. Seurakuntien ja oppilaitosten yhteistyötä on tehty jo 40 vuoden ajan. Kuva: Karelia-ammattikorkeakoulu / Markkinointitoimisto Tovari

– Oppilaitospappi on toivon tuoja ja vahvistaja. Elämä voittaa ja asioilla on tapana järjestyä, Markku Fräntilä kuvailee. Hän on toiminut oppilaitospappina yli 13 vuotta.

Seurakuntayhtymällä on kaksi oppilaitos- eli kampuspappia. Markku Fräntilä palvelee Karelia-ammattikorkeakoulussa, ammattiopisto Riveriassa ja ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Tiina Belovin vastuulla ovat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Riverian Niittylahden koulutusyksikkö ja Joensuun konservatorio.

Yhteistyö rakentuu seurakuntien ja oppilaitosten välisille sopimuksille. Papit ovat kampuksilla kaikkia varten: opiskelijoiden pappi on samalla henkilökunnalle työpaikkapappi. Tiina Belov toimii myös työnohjaajana.

– Jatkuvat muutokset opiskelutavoissa ja henkilökunnan työnkuvassa näkyvät esimerkiksi työn eettisten perusteiden pohtimisena ja opiskelijoiden elämässä uupumuksena, Belov kuvailee. Hän on yli 30-vuotisella kampuspapin urallaan nähnyt erilaisten koulutuspoliittisten päätösten mukanaan tuomia muutoksia.

Papin kanssa voi puhua mistä vain

Kampuspapit koetaan tärkeinä juttukavereina.

– Papille voi tulla juttelemaan asiasta kuin asiasta, Riina Pääkkönen tiivistää monen opiskelijan ja työntekijän tuntemukset. Hän toimii koordinaattorina Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan SILLAT-hankkeessa, joka lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yliopistolla.

Pääkkönen kertoo, että myös suorituskeskeisyys ja pärjääminen kuormittavat opiskelijoita. Opiskelijoiden yksinäisyys oli jo ennestään iso haaste, ja korona heitti vettä myllyyn.

– Koronavuodet siirsivät kohtaamisia yhä enemmän verkkoon. Ihmisten saaminen takaisin yhteiseen fyysiseen tilaan on ollut haasteellista. Etäyhteisöllisyys on kohtalainen korvike, mutta ei tietenkään korvaa tai ole millään tavalla yhteismitallinen face to face -kohtaamisten kanssa, Markku Fräntilä sanoo.

– Usko Jumalaan antaa edelleenkin elämälle merkityksen, ja kohtaamiset arjessa synnyttävät toivoa. Kristittyinä saamme palvella kukin omissa tehtävissämme, Fräntilä jatkaa.

Kampuspapit tarjoavat keskusteluapua vakaumuksesta riippumatta kaikille, jotka tarvitsevat kuuntelijaa ja rinnalla kulkijaa. Henkilökohtaista keskustelua varten on parasta kysyä aikaa sähköpostitse tai soittamalla.

Yhdessä pohditaan elämää

Kohtaamisen ja yhteisöllisyyden toimintakulttuuria rakennetaan yhteistyössä oppilaitosten hyvinvointi- ja kriisiryhmien sekä oppilaskuntien ja ainejärjestöjen kanssa. Riina Pääkkönen kertoo, että kampuspappi on ollut arvokas apu muun muassa tutorkoulutuksessa, kun on keskusteltu esimerkiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä päihteiden korostuneesta roolista opiskelijoiden vapaa-ajanvietossa.

Itä-Suomen yliopistossa läntistä teologiaa opiskeleva Anna Miettinen pitää paljon Männikköniemen kesäilloista, jotka ovat osa oppilaitosyhteistyön ohjelmaa.

– Niissä illoissa on joka kerta joku seurakunnan työntekijä mukana, joka kertoilee elämänpolustaan ja johdatuksesta. Tykkään kuunnella toisten elämäntarinoita ja sitä, miten he ovat mitäkin valintoja tehneet ja minne elämässänsä päätyneet.

Avulla ja tuella on iso merkitys

Sanomaa rakkaudesta, uskosta ja toivosta viestitään monin tavoin. Tiina Belov jakaa ajankohtaisen ilonaiheen:

– Olemme yhdessä diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa toimittaneet Ukrainan sotatilanteesta tuleville nuorille yliopisto-opiskelijoille avustuskasseja, joissa on uudessa maassa ja uudessa kämpässä ensi päiville tarvittavat saniteetti-, keittiöväline- ja ruokatarvikkeet.

Karelia-ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskeleva Markus Talikka arvostaa sitä, että kampuksella on tarjolla tilaisuus keskustella perimmäisistä kysymyksistä ja kuulla evankeliumi Jeesuksesta.

– Yhä pimenevässä maailmassa tämä on tärkeää niin opiskelijoille kuin kaikille muillekin ihmisille.

 

Hanna Pekkanen

 


Oppilaitosyhteistyö 40 vuotta

  • Juhla Joensuun seurakuntakeskuksessa ke 1.3. klo 17.30 alkaen.
  • Ohjelmassa mm. kahvit, tervehdysten vastaanotto ja Kirkkohallituksen asiantuntija Stiven Naatuksen juhlapuhe.
  • Ilta päättyy viikkomessuun, jossa saarnaa piispa Jari Jolkkonen. Messu alkaa klo 19.30.
  • Mahdolliset muistamiset Moottoripaja-toiminnan tukemiseen, tilille FI08 4786 0010 2275 79 viestillä ”Oppilaitosyhteistyö 40 v.”
  • Ilmoittaudu juhlaan ma 27.2. mennessä: tiina.belov@evl.fi tai markku.frantila@evl.fi

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.