Arkkitehtisuunnittelu käynnissä – Kiihtelysvaaran kirkko syntyy yhdessä ideoiden

Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehdilla on vahva yhteys Pohjois-Karjalaan. Luonnokset ovat parhaillaan suunnitteilla. Uuden kirkon piirustukset syntyvät yhteistyössä myös seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.

Seitsemän ihmistä seisomassa Kiihtelysvaaran rauniokirkon ristin lähellä.

Arkkitehti Riikka Kuittinen (toinen vasemmalta) ja Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta – Anne Angervo, Eevi Väistö, Jussi Nevalainen, Esa Mustonen, Jouni Heiskanen ja Juhani Rouvinen – tutustuivat huhtikuussa rauniokirkon maisemiin. Kuva: Sirpa Sutinen

Kiihtelysvaaran tuhopoltetun kirkon paikalle suunnittelee parhaillaan uutta kirkkoa oululainen arkkitehtitoimisto Luo arkkitehdit Oy. Harva tietää, että suunnittelutiimin vetäjä on Enosta kotoisin oleva arkkitehti Riikka Kuittinen. Opiskelut veivät Kuittisen parikymmentä vuotta sitten Enosta Ouluun, josta löytyi perhe ja uusi koti.

– Monet sukulaiseni asuvat edelleen Enossa ja Joensuussa. Vanhempani ilahtuivat kovasti siitä, että saavat nyt perhettäni kuukausittain kylään, kertoo suunnittelutyön vuoksi useammin Oulun ja Pohjois-Karjalan väliä matkustava Kuittinen.

Kuittisen lisäksi suunnittelutiimiin kuuluvat Anna-Riikka Tiainen ja Virve Väisänen.

– Suunnittelutapamme on keskusteleva ja projekteja ideoidaan aina myös isommalla kokoonpanolla. Emme usko yksittäiseen sankariarkkitehtiin vaan siihen, että paras lopputulos syntyy ryhmätyönä.

Kiihtelysvaaran kirkon kilpailutus kiinnosti kokenutta oululaisyritystä monestakin syystä.

– Kirkko on tietysti suunnittelutehtävänä hieno, kukapa arkkitehti ei haluaisi suunnitella kirkkoa. Lisäksi puurakentaminen on yksi painopistealueistamme.

Historiallinen rakennuspaikka

Kuittinen pääsi huhtikuussa tutustumaan tulevan kirkon rakennuspaikkaan. Käynti herätti ajatuksia siitä, millainen kirkko Kiihtelysvaaraan sopii.

– Paikka on hieno ja historiallinen. Tavoittelemme ratkaisua, joka palauttaa paikan jälleen ehjäksi ja jossa kirkko hallitsee uudelleen kyläkuvaa.

Suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, mutta tällä hetkellä on jo selvää, että uusi kirkko rakennetaan puusta. Arkkitehdille on aina tärkeää pyrkiä parantamaan paikan nykytilannetta.

– Haemme usein eheyttäviä ja olevaa ympäristöä yhteensitovia ratkaisuja. Lisäksi huomioimme esimerkiksi näkymät, luonnonvalon ja sen, miten tilassa liikutaan. Edelleen pätee vanha totuus, että hyvän arkkitehtuurin tulee olla kaunista, kestävää ja käyttökelpoista. Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelussa painottuu erityisesti suhde rakennusperintöön.

Ideoita seurakuntalaisilta

Nainen nojaa sillankaiteeseen. Takana näkyy kerrostaloja.

Arkkitehti Riikka Kuittinen vierailee tällä hetkellä normaalia useammin synnyinseudullaan. Työn alla ovat uuden Kiihtelysvaaran kirkon luonnokset. Kuva: Kirsi Taskinen

Kirkon suunnittelun tueksi kyseltiin tänä keväänä mielipiteitä myös tulevan kirkon käyttäjiltä. Kuittinen uskoo kyselyn kautta saaduista vastauksista olevan apua suunnittelutyössä.

– Pidämme osallistavasta työskentelytavasta ja ajattelemme, että paikallisasiantuntijoiden kautta suunnittelutehtävän ytimeen pääsee paljon nopeammin kiinni.

Varsinaisessa suunnittelutyössä Kuittinen kertoo käyttävänsä vuorotellen tietokonetta ja skissipaperia.

– Tietokoneella työstämisessä on monia etuja, mutta välillä ideointi luistaa parhaiten kynä kädessä. Lopuksi suunnittelemme kaiken kolmiulotteisella tietomallilla, josta saadaan hyvin havainnollista aineistoa myös muita tahoja varten.

Museovirasto projektissa mukana

Yhteistyötahoja projektissa on useampia. Yksi niistä on rakennustoimikunta, joka valmisteli arkkitehtikilpailutuksen Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.

– Rakennustoimikunta on ollut tehtävästään luonnollisesti innostunut. Nyt kun arkkitehti on valittu, pääsemme varsinaiseen tehtäväämme eli valmistelemaan esitystä Kiihtelysvaaran uudeksi kirkoksi, kertoo rakennustoimikunnan puheenjohtaja Juhani Rouvinen.

– Saamme ensimmäiset luonnokset katsottavaksi todennäköisesti loppukesästä, Rouvinen sanoo.

Yksi tärkeä yhteistyökumppani on myös museovirasto, joka pitää huolta mm. siitä, että kirkkolaissa suojellut kirkkopiha, sitä ympäröivä kiviaita ja kellotapuli otetaan projektissa huomioon.

Yhteistyö museoviraston kanssa on toiminut Rouvisen mukaan sujuvasti.

– Nykyinen kokousteknologia mahdollistaa etänä osallistumisen kokouksiin. Näin meillä on ollut koko ajan ajantasaisesti käytettävissä Museoviraston asiantuntemus. Olemme halunneet minimoida sen mahdollisuuden, että virallisessa lausuntovaiheessa tulisi vastaan aikaa vieviä muutostarpeita.

Kirsi Taskinen


Kiihtelysvaaran uusi kirkko

  • rakennetaan vanhan kirkon paikalle
  • materiaalina puu
  • budjetti noin 4 miljoonaa euroa
  • alustava aikataulu: suunnittelu 2021–2022, rakentaminen 2022–2023

Uuteen kirkkoon toivotaan valoa ja arvokkuutta

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnitteluun kaikille avoimessa kyselyssä huhti-toukokuun vaihteessa. Vastauksia kyselyyn saatiin lähes 40 kappaletta. Vastauksissa toistui useasti toive puukirkosta, joka tuleekin toteutumaan. Lisäksi toivottiin kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit.

Monelle vastaajalle tärkeää on valo ja maiseman huomioiminen. Samaa mieltä on Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo.

– Kiihtelysvaaran kirkko rakennetaan kylän kauneimmalle paikalle. Siksi minua viehättää ajatus, että avara maisema ja valo ovat osa kirkkotilaa, Angervo toteaa.

Uuteen kirkkoon tulevat kaikki seurakunnan toiminnot saman katon alle. Kirkosta tulee monitoimikirkko, jossa voidaan järjestää jumalanpalvelusten lisäksi mm. erilaisia ryhmäkokoontumisia.

– Kirkko tulee elämään aivan uudella tavalla, sillä se tulee olemaan avoinna arkena ja pyhänä.

Katse tulevaisuudessa

Oman kirkon puute on näkynyt Angervon mukaan selvästi.

– Tyhjä kohta kirkon paikalla muistuttaa koko ajan ohikulkijaa. Seurakuntatalo on ollut seurakuntaelämän keskus yli kahden vuoden ajan, mutta kirkkoa se ei ole voinut korvata.

Takana on kaksi pitkää vuotta ja paljon työtä ja kohtaamisia. Kipeä kokemus on yhdistänyt seurakuntalaisia ja nyt katse on käännetty tulevaisuuteen ja uuteen kirkkoon.

– Yhdessä, toinen toistamme kuunnellen olemme selvinneet, uskoneet ja toivoneet. Olemme kokeneet, miten meitä on muistettu, myös kaukana täältä. Nyt tunnelma on luottavainen ja odottava. Yleisin kysymys kohdatessamme on: Mitä meidän kirkolle nyt kuuluu?

Kirsi Taskinen

1 comment for “Arkkitehtisuunnittelu käynnissä – Kiihtelysvaaran kirkko syntyy yhdessä ideoiden

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.