Kiihtelysvaaran kirkon suunnitelmat etenevät – seurakuntalaisilla mahdollisuus kommentoida suunnitelmia

Kiihelysvaaran uuden kirkon koko ja kustannukset alkavat hahmottua. Juuri valmistuneessa hankesuunnitelmassa esitetään Kiihtelysvaaraan monikäyttöistä kirkkoa, joka kokoaisi kaikki seurakuntapiirin toiminnot saman katon alle.

Kiihtelysvaaran rauniokirkon penkit ja alttari lumisena talvipäivänä.

Kiihtelysvaaran uusi kirkko on suunniteltu rakennettavan tulipalossa tuhoutuneen kirkon paikalle. Tällä hetkellä vanhan kirkon paikalla toimii rauniokirkko. Kuva: Timo Sund

Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnittelun työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän työryhmän tehtävänä oli laatia hankesuunnitelma uuden kirkon rakentamiseksi Kiihtelysvaaraan.

Hankesuunnitelman keskeinen tavoite oli esittää Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelua varten hankkeen laajuus ja rakennuskustannukset sekä rakennuspaikka. Kiihtelysvaaran vuonna 1770 rakennettu kirkko tuhoutui tulipalossa syksyllä 2018.

Työryhmä esittää 510 neliömetrin kirkkoa – kirkossa maksimissaan 225 istumapaikkaa

Työryhmän laatimassa suunnitelmassa esitetään, että Kiihtelysvaaraan rakennetaan hyötyalaltaan noin 510 neliömetrin suuruinen kirkko. Kirkossa olisi normaalitilanteessa istumapaikat 100-125 ihmiselle. Maksimissaan kirkkoon olisi mahdollista järjestää istumapaikat 225 vieraalle.

– Työryhmä kävi laajaa keskustelua kirkon koosta ja päätyi esittämään hankkeen laajuudeksi noin 510 m² (hyötypinta-ala). Keskeinen kysymys oli määritellä tilaohjelma, joka toteutettuna mahdollistaa Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin toiminnan järjestämisen ja toteuttamisen. Mielestäni hankkeen koko on riittävä, työryhmän puheenjohtaja Heimo Karhapää sanoo.

Vaara-Karjalan seurakunnassa on vajaat 3000 jäsentä, joista arviolta 1800 henkilöä kuuluu Kiihtelysvaaran seurakuntapiiriin. Seurakunnassa työskentelee kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakonianviranhaltija, nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja, seurakuntasihteeri, kaksi seurakuntamestaria sekä emäntä.

– Kiihtelysvaaran kirkosta on muodostunut vuosisatojen aikana monen sukupolven kirkko. Kirkko on ollut kylän sydän. Toiveissa on, että uusi kirkko saisi ajan myötä saman merkityksen kyläläisten keskuudessa. Kiihtelysvaaralaiset ovat veisaava kylä, virret kajahtavat. Tämän kuulee messussa. Eräänä päivänä kirkonmäeltä kajahtaa virsi On riemu kun saan tulla sun Herra temppeliis. Jaksamme odottaa, Vaara-Karjalan seura-kunnan kirkkoherra Anne Angervo kertoo.

Hankesuunitelma: Kirkosta tulisi rakentaa monikäyttötila – koko toiminta saman katon alle

Hankesuunnitelman mukaan uudesta kirkosta tulisi rakentaa monikäyttöinen tila eli kaikki Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin toiminta olisi saman katon alla uudessa kirkossa. Nykyisen seurakuntatalon toiminnot siirrettäisiin uuteen kirkkoon vaiheittain ja seurakuntatalon kiinteistöstä luovuttaisiin.

– Ratkaisuun vaikutti työskentelyn aikana julkaistu Kirkkohallituksen kirkkotilatyöryhmän mietintö ”Saman katon alle.” Sen toteutuessa ihmisen elämänkaareen sisältyvät juhlat pidetään samassa kirkkotilassa, jossa järjestetään jumalanpalvelukset ja ehtoollinen sekä seurakunnan muu toiminta. Tila palvelee myös koko kyläyhteisön kokoontumisen tarpeita ja vahvistaa yhteyttä ja yhteenkuulumisen kokemusta. Ratkaisu on merkittävä myös talouden näkökulmasta. Seurakuntayhtymän vastuulla on yhden rakennuksen (kirkon) elinkaarikustannukset, kun kirkon valmistumisen jälkeen luovutaan seurakuntatalosta, Karhapää toteaa.

– Nythän Kiihtelysvaaraan ei rakenneta uutta kirkkoa, joka olisi auki vain sunnuntaisin. Tämä olisi myös arkikirkko, joka toimisi kaikkina viikon päivinä. Kirkossa olisi tilat lapsille lastenkappelissa ja meillä olisi kirkossa myös keittiö ja kahvio. Kirkossa olisi kokoustiloja, joita voisi käyttää myös esimerkiksi kyläyhdistys, Martat ja niin edelleen. Kirkossa olisi kaikki, myös seurakunnantoimisto ja työntekijöiden työtilat, Angervo listaa.

Kustannusarvio neljän miljoonan luokkaa – vakuutuskorvaukset kattavat merkittävän osan

Kiihtelysvaaran uuden kirkon kustannusten arvioidaan olevan noin neljän miljoonaa euroa. Kustannusarvioon ei sisälly urkujen tai muun soittimen hankintahinta. Alttarivaatteet, messukasukat ja alttaritaulu ovat valmiina vanhasta kirkosta pelastuneina. Osa tekstiileistä on saatu myös talkoilla tehtyinä. Alustavien laskelmien mukaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän omarahoitusosuus liikkuisi 0,5 – 1 miljoonan välillä riippuen mahdollisesta kirkolliskokouksen myöntämästä avustuksesta.
Merkittävin osuus, n. 2,5 miljoonaa euroa, kustannuksista katetaan tuhoutuneen kirkon vakuutuskorvauksilla. Lisäksi Kiihtelysvaara-seuran toteuttaman kirkkokeräyksen ja muiden lahjoitusten arvioidaan tuovan tuloja n. 0,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman yhteydessä työryhmä keskusteli myös kirkon rakennusmateriaalista ja muodosta. Suunnitelmiin kirjattiin seurakuntalaisten toiveita tulevasta kirkosta. Moni seurakuntalainen toivoo uudesta kirkosta puista vanhan kirkon tyylistä ristikirkkoa.

Kirkon rakennusmateriaalit ja muoto kuuluvat kuitenkin vasta suunnittelun seuraavaan vaiheeseen. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu, joka tuo ratkaisun tilojen sijoitukselle ja rakennuksen muodolle. Hankesuunnittelun työryhmän suunnitelma etenee seuraavaksi kiinteistötoimikunnan käsittelyyn 31.3.2020. Tämän jälkeen raportti viedään yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Rakennussuunnittelu alkaa, kun hankesuunnitelma on hyväksytty – kirkko valmistunee vuonna 2023

Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, voidaan käynnistää rakennussuunnittelu. Rakennussuunnitteluvaihe kestää arviolta 12- 18 kuukautta. Työn kestoon vaikuttaa merkittävästi mahdollisesti tarvittavien viranomaislausuntojen määrä sekä mahdolliset rakennuspaikan lisätutkimukset. Varsinaisen kirkon rakentamisen arvioidaan myös vievän aikaa noin 12-18 kuukautta.

– Hankesuunnitelman mukaan rakennussuunnittelun ja rakentamisen aikaikkuna on 2-3 vuotta. Suunnitteluvaihe käynnistynee täydessä laajuudessaan loppukesästä. Itse pitäisin realistisena aikatauluna sitä, että Kiihtelysvaaran uusi kirkko vihitään käyttöön keväällä 2023. Rakennussuunnitteluvaiheeseen liittyvät omat hallinnolliset käsittelymme pystymme suunnittelemaan niin, etteivät ne vaikuta oleellisesti aikatauluihin, hallintojohtaja Tommi Mäki sanoo.

– Kirkon rakentamisen aloittaminen edellyttää mm. Museoviraston lausuntoa rakennussuunnitelmista ja kirkkohallituksen vahvistusta yhteisen kirkkoneuvoston päätökselle hankkeen toteuttamisesta. Yhteistyö Museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa aloitetaan heti rakennussuunnitteluvaiheen alussa, jolla pyritään varmistamaan hankkeen suotuisa eteneminen myös niiltä osin, Mäki jatkaa.

Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnittelun työryhmään kuuluivat kirkkoherra Anne Angervo, kiinteistömestari Jouni Heiskanen, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, hallintojohtaja Tommi Mäki, kiinteistötoimikunnan jäsen Heimo Karhapää (toimikunnan pj.), kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Pauli Tahvanainen ja Kiihtelysvaaran seurakuntaneuvoston nimeämänä Juhani Rouvinen. Hankesuunnittelun työryhmä allekirjoitti laatimansa hankesuunnitelman perjantaina 13.3.2020.

Seurakuntalaisilta toivotaan ajatuksia ja toiveita puhelimitse tai sähköpostilla

Työryhmän tarkoituksena oli pitää seurakuntalaisille info- ja keskustelutilaisuus maaliskuun aikana ennen kuin suunnitelmat etenevät seurakuntayhtymän päätöksen tekoon. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi seurakuntayhtymä on kuitenkin päättänyt perua kaikki yleisötilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Näin ollen myös keskustelutilaisuus on päätetty jättää pitämättä.

Seurakuntalaisten ajatuksia ja toiveita halutaan kuitenkin kuulla. Palautetta ja kysymyksiä voi tuoda seurakunnan tietoon puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelimella ajatuksiaan voi jakaa soittamalla kirkkoherra Anne Angervolle numeroon 050 369 0815. Sähköpostilla palautetta voi laittaa osoitteeseen vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.