5xmielessä, piispa Jari Jolkkonen: Yhteistä tietä kulkien

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen odottaa tulevalta kirkolliskokouskaudelta kirkon ykseyden vaalimista. Kirkolliskokousvaalit toimitetaan 11.2.2020. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

Piispa Jari Jolkkonen pitää puhetta.

Piispa Jari Jolkkosen mukaan kirkolliskokous on synodi, mikä tarkoittaa Kristuksen seuraajien yhteisöä, joka etsii yhdessä ”yhteistä tietä”. Kuva: Tuija Hyttinen.

1. KIRKOLLISKOKOUS. Kirkolliskokous keskittyy pykäliin ja rahaan. Eli päättää kirkkolainsäädännöstä ja keskushallinnon budjettiraamista. Mutta seurakuntien toimintaan ja talouteen se ei juuri puutu. Tämä usein hämärtyy. Kirkolliskokouksessa ei kannata tehdä seurakuntien toimintaan liittyviä aloitteita.

2. VAIKUTTAMINEN. Kyllä kirkolliskokouksessa edustajat saavat puhua, vaikka äänensä käheäksi. Mutta yksittäiset todistuspuheenvuorot eivät johda mihinkään, ellei edustaja kykene herättämään luottamusta ja tekemään yhteistyötä. Aina pitää etsiä kokonaisetua yhdessä. Odotan tulevalta kirkolliskokouskaudelta kirkon ykseyden vaalimista.

3. VAALIT. Avoin keskustelu tekee asioita läpinäkyväksi ja yhteistä keskustelua tarvitaan ehdottomasti. Toisaalta liian tyrkky ehdokas voi karkottaa äänestäjiä. Kirkollisissa vaaleissa arvostetaan vaatimattomuutta. Ymmärrän sitä. Kirkolliskokouksen vaalitavasta on puhuttu paljon. Kirkolliskokous on aina päätynyt siihen, että nykyinen järjestelmä tukee parhaiten sellaisten edustajien valintaa, jotka ovat sitoutuneita kirkon uskon elämään ja nauttivat yleistä luottamusta paikallisseurakunnissa. Edustuksellinen demokratiakin on demokratiaa.

4. MUISTOJA. Jouduin vuonna 2012 kylmiltään yleisvaliokunnan puheenjohtajaksi. Tuli työruuhkakin. Mutta syntyi hyvä yhteishenki ja selvisimme lopulta vaikeistakin asioista. Ja kerran marraskuun istunnon lopuksi kirkolliskokouksen naisväki lauloi tulevan isänpäivän johdosta onnitteluvirren. Se kosketti ja itketti. Taisi osua koti-ikävään.

5. YHDESSÄ. Kirkolliskokous ei ole parlamentti, jossa eri puolueet yrittävät päästä valtaan, jyrätä läpi oman blokkinsa tavoitteet ja nitistää opposition. Kirkolliskokous on synodi. Se tarkoittaa Kristuksen seuraajien yhteisöä, joka etsii yhdessä ”yhteistä tietä” (syn-hodos). Tämän ymmärtäminen on aivan ratkaisevaa. Kirkolliskokoukseen ei kaivata identiteettipolitiikkaa, vaan yhteisen tien kulkijoita.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.