Kirkkotien julkaisurytmiä selkiytetään

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on käynnistämässä Kirkkotie-lehden taiton, painatuksen ja jakelun kilpailutusta. Nykyiset kolmivuotiset sopimukset päättyvät 31.12.2019. Tulevassa kilpailutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seurakuntayhtymän viestintäkokonaisuuden kehittämiseen ja Kirkkotie-lehden julkaisurytmin selkiyttämiseen.

Kirkkotie-lehti on yksi seurakuntayhtymän merkittävimmistä viestintäkanavista, koska se jaetaan jokaiseen kotiin Joensuun seurakuntien ja Kontiolahden seurakunnan alueella. Perinteisen lehden rinnalle on kuitenkin tullut useita muita viestinnän kanavia, jotka ovat lisänneet viestintäyksikön työn määrää. Haasteena onkin löytää tasapaino uusien ja perinteisten viestintätapojen kesken.

Tällä hetkellä Kirkkotie-lehti ilmestyy kolmen viikon välein. Ilmestymisrytmi on hankala hahmottaa, koska toisinaan lehti ilmestyy kuukauden alussa ja toisinaan kuukauden lopussa.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.5.2019, että Kirkkotie-lehti kilpailutetaan kerran kuukaudessa ilmestyvänä lehtenä, lukuun ottamatta heinäkuuta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi myös muut kilpailutuksen ehdot sekä valtuutti Pohjois-Karjalan hankintatoimen toteuttamaan kilpailutuksen. Tuleva kilpailutuskausi on 1.1.2020-31.12.2022.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.