Ettei kukaan jäisi yksin – toimintapäiviä Marjalaan

Noljakka-Marjala -alueen diakoniatyön toiveena on saada Marjalan asukkaat kohtaamaan ja tekemään yhdessä. Toiveenamme on järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimintapäiviä, jotka vastaisivat siihen kysymykseen, mitä yksinäisyydelle voi tehdä, Diakoni Risto Määttänen kertoo.

Risto Määttänen ja Mari Ahjokari oleskelevat Marjalan Nurkan ovella.

Seurakunta haluaa päästä tekemään yhteistyötä kaikkien Marjalan alueen toimijoiden kanssa. Jokaisen panos on ollut ja tulee olemaan tärkeä, diakoni Risto Määttänen ja yhteisötyöntekijä Mari Ahjokari muistuttavat. Kuva: Jonna Nupponen

Joensuun seurakunnan Noljakka-Marjala -alueen diakoniatyöllä on ollut vuoden alusta kahtena päivänä viikossa käytettävissään Marjalan asukasyhdistyksen hallinnoima Nurkka entisen Marjalan kioskin tiloissa. Maanantaisin diakoniatyö on pitänyt Nurkassa avointa kahvilaa, joka on tarjonnut alueen ihmisille mahdollisuuden tutustua, vaihtaa kuulumisia ja tuoda esille aluetta koskevat kehitysideansa. Keskiviikkoisin Nurkassa on kokoontunut Naisten hemmotteluryhmä.

Diakoni Risto Määttänen ja yhteisötyöntekijä Mari Ahjokari tiedostavat tarpeen alueen kehittämiselle ja ihmisten kohtaamiselle.

– Myös seurakunnassa on havaittu Marjalan kasvu ja lisätoiminnan tarve. Toiveenamme on järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimintapäiviä, jotka vastaisivat siihen kysymykseen, mitä yksinäisyydelle voi tehdä, Määttänen kertoo.

Tekemisen ja yhdessäolon mahdollisuudet alueella ovat Määttäsen mukaan olleet toistaiseksi rajalliset.

– Toivoisin, että yhteistyötä voitaisiin tiivistää ja ihmisissä syntyisi halu lähteä ja tehdä alueen eteen yhdessä. Siitä alkaa kehitys.

”Juuri nyt on hyvä aika aloittaa”

Toimintakulttuuri yhdessä tekemiselle on Marjalassa vielä nuori, mutta sille nähdään kaikki mahdollisuudet.

– Toivoisin ihmisille viestiä, että juuri nyt on hyvä aika aloittaa. Puolesta emme voi tehdä, mutta yhdessä saamme paljon hyvää aikaan, Ahjokari muistuttaa.

Marjalaan suunnitteilla olevista toimintapäivistä saatiin hyvää esimakua kevättalvella, kun seurakunta järjesti yhteistyössä yhteisötyön ja taiteen koulutus- ja kehittämisyksikkö Com Art Labin kanssa alueella kolme luistelutapahtumaa.

– Kaikki työ perustuu voimallisesti Joensuun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategialinjauksen ajatukseen siitä, ettei kukaan jäisi yksin, Määttänen sanoo.

Matalan kynnyksen toimintaa

Kohtaamispaikkatyyppinen, matalan kynnyksen ryhmätoiminta jatkuu kesätauon jälkeen porrastetusti Marjalan ohella myös Noljakassa. Toiminnassa toteutetaan kunnioittavan yhteisön periaatteita.

– Ryhmätoimintojen suunnittelu lähtee ihmisten erilaisista tarpeista. Toimintojen kautta arjen sietäminen voi muuttua mah- dollisuudeksi, Määttänen kuvaa.

Perustavoitteena on yksinäisyyden torjunta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

– Toiminnan kautta halutaan tukea ihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ympäristössään, Ahjokari sanoo.

Tiistaisin Noljakan kirkolla kokoontuvat ryhmätoiminnoista Ystävän tupa ja Nou hätä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita eikä pääsyvaatimuksia ole, mutta tiettyjä pelisääntöjä tulee kunnioittaa. Tällä halutaan varmistaa, että jokainen voi olla oma itsensä ja kokea olonsa turvalliseksi. Toimintakauden ohjelma suunnitellaan ryhmäläisten toiveiden pohjalta. Keskeistä on yhdessäolo: yhdessä kahvitellaan, tehdään käsitöitä, lauletaan, kutsutaan vieraita ja tehdään retkiä.

Pappi paikalla

Tiistaisin Noljakan kirkolla päivystää myös pappi, jonka kanssa voi kuka tahansa tulla juttelemaan kaikesta maan ja taivaan väliltä.

– Mikään aihe ei ole vieras. Elämän ilot ja surut, ihmissuhteet, hengelliset ja uskon asiat ovat monesti puheissa, pappi Salla Romo kertoo.

Hän on kokenut pappipäivystyksen merkityksellisenä.

– Ihmiset ovat hienosti tulleet juttelemaan. Usein elämän solmut aukeavat helpommin, kun niistä puhuu jonkun kanssa. Kaikki käytävät keskustelut ovat vaitiolovelvollisuuden piirissä.

Noljakan kirkon kokoavaa toimintaa on torstaisin järjestettävä aulakahvio. Ahjokari kiittelee matalan kynnyksen palvelua.

– Ihmisillä on lupa tulla kohtaamaan toisiaan kahvikupin ääressä ilman velvoitteita tai tarvetta sitoutua mihinkään.

Jonna Nupponen

 

Lue matkakertomus Nou hätä -ryhmän reissusta Latviaan.

 


Kohtaamispaikkojen kesä Noljakka-Marjala -alueella

Noljakan kirkko:

  • Pappi paikalla –päivystys, ti klo 12-13, kesätauko vko 23–34.
  • Nou hätä –ryhmä, ti klo 10-11.45, kesätauko vko 21–25.
  • Aulakahvio, to klo 11-13, kesätauko vko 24–26.
  • Ystävän tupa, ti klo 13-14.30, kesätauko vko 23-35.

Marjalan Nurkka (Aurinkokatu 35):

  • Avoin kahvila, ma klo 12-14, kesätauko vko 23–28.
  • Naisten hemmotteluryhmä, ke klo 14.30-16.30, kesätauko vko 24-25.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.