Joensuun seurakuntien metsiä hoidetaan kestävästi

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän päämääränä on hoitaa metsiään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsien monimuotoisuus turvataan esimerkiksi osallistumalla METSO-ohjelmaan. Metsillä on iso merkitys hiilinieluina.

Kolme laskettelijaa lumisessa metsässä suurten kuusten edessä.

Tänä vuonna kirkon Ekopaasto-kampanja kehottaa vastaamaan metsän kutsuun. Luminen metsä voi houkutella vaikkapa liikkumaan ja iloitsemaan raittiista ilmasta. Kuva: Kirkon mediapankki/Ekopaasto.

Seurakuntayhtymällä on metsää 790 hehtaaria pääasiassa Enon ja Vaara-Karjalan seurakuntien alueilla. Vaivion kurssikeskuksen alueella metsiä on noin 10 hehtaaria. Valtaosa yhtymän metsistä on talousmetsiä. Seurakuntayhtymä on mukana metsäsertifioinnissa ja on saanut vuonna 2005 PEFC-sertifikaatin.

Suojeltuja alueita on yhteensä noin 80 hehtaaria. Yhtymällä on vapaaehtoisesti suojeltuna 8,2 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue Enon Kirkkokankaalla. Enon hautausmaan yhteydessä oleva 17,8 hehtaarin vanha metsä on merkitty ulkoilumetsäksi. Vapaaehtoista suojelua lisätään siihen sopivilla kohteilla.

Vaivion kurssikeskuksen yhteydessä on luontopolku, jossa on 1,3 kilometrin ja 0,4 kilometrin reitit.

Seurakuntayhtymän metsiä mukana METSO-ohjelmassa

Metsänhoidon vastuuhenkilö, seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen kertoo, että osa yhtymän metsistä on suojeltu METSO-ohjelman kautta. Vaara-Karjalan seurakunnassa Kiihtelysvaaran alueella yhtymällä on kaksi METSO-kohdetta: 2,9 hehtaaria aarnimetsää ja noin 20 hehtaarin suuruinen Hilman metsä.

– Metsää voi suojella maanomistajan omalla päätöksellä tai vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman suojelukeinojen avulla. Metsää voi suojella lakisääteisiä kohteita laajemmin, ja tähän kannustetaan valtion METSO-ohjelman suojelutuilla, Nevalainen selventää.

Vuonna 2016 tehdyn kartoituksen perusteella metsissä on vielä jäljellä mahdollisesti METSO-ohjelman valintaperusteet täyttäviä kohteita. Päätöksen kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan tekee metsänomistajan tarjouksen pohjalta joko ELY-keskus tai Metsäkeskus.

Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon

Metsäsuunnitelmissa olevat luonnonsuojelulliset kohteet huomioidaan aina hakkuita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lintujen pesinnän rauhoittamiseksi seurakuntayhtymän metsähakkuissa vältetään kesähakkuita. Hiirihaukan ja liito-oravan reviirit rajataan metsäsuunnitelmien ulkopuolelle.

– Lähtökohtana on, että metsänhoitosuunnitelma tukee monimuotoisuuden varjelua, Nevalainen toteaa.

Nevalainen kertoo, että jatkuvaa kasvatusta on mahdollista tehdä, jos löytyy kohteita, jotka ovat siihen soveliaita maastoltaan ja puustoltaan. Yleensä kohteet katsotaan ja rajataan maastossa leimikkoa tehdessä, vaikkapa suuremmasta kuviosta jakamalla.

– Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti hakkuita suunniteltaessa. Seuraavan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä jatkuvan kasvatuksen periaatetta tullaan korostamaan ja myös toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan soveltuvilla alueilla, Nevalainen sanoo.

Ihminen halaa puuta.

Ekopaasto kannustaa meitä jokaista pohtimaan omaa metsäsuhdettamme. Kuva: Kirkon mediapankki/Ekopaasto.

Tavoitteena hiilineutraali seurakunta vuonna 2030

Ympäristöohjelmansa mukaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Nevalainen sanoo, että tavoite hiilineutraaliudesta otetaan huomioon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmassa.

– Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2026 saakka. Kun suunnitelmaa ryhdytään päivittämään vuonna 2025, on tarkoitus, että suunnitelmaan sisällytetään konkreettisia toimia ja tavoitteita, jotka tukevat hiilineutraaliustavoitetta.

Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta metsien käytöstä niin henkilöstön kuin seurakuntalaisten kesken. Metsäsuunnitelman hyväksyy seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Huolehtimalla vastuullisesti metsäomaisuudestaan seurakunnat toteuttavat myös hengellistä tehtäväänsä. Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman mukaan Jumalan rakkaus velvoittaa toimimaan elämän varjelemiseksi maailmassa.


Ympäristötyö Joensuun seurakunnissa

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategia ohjaa seurakuntia tekemään työtä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.
  • Joensuun seurakuntayhtymälle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuosiksi 2021–2025.
  • Joensuun seurakuntayhtymä on liittynyt myös Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon.

Ekopaasto kutsuu metsään

Mihin metsä kutsuu meitä? Mietiskelemään ja marjastamaan, retkeilemään, rukoilemaan ja rauhoittumaan, tutkimaan ja tutustumaan? Tänä vuonna Ekopaaston teemana ovat monenlaiset metsäsuhteet ja metsän kutsu.

Valtakunnallinen Suomen ev.lut. kirkon kampanja käynnistyy tuhkakeskiviikkona 2. maaliskuuta ja kestää seitsemän viikkoa, pääsiäiseen asti. Ekopaasto näkyy myös Joensuun ev.lut. seurakuntien somekanavissa. Saat pohtia omaa metsäsuhdettasi ja mennä metsään hiljentyen, suojellen, samoillen, nauttien ja virkistyen. Halutessasi voit osallistua somessa jakamalla päivityksiä ja keskustelemalla.

”Metsä on minulle arjessa erityisen tärkeä rauhoittumisen ja virkistäytymisen paikka. Kun katselee puiden latvoja ja niiden välistä siintävää taivasta, voi kuvitella olevansa suuressakin metsässä, vaikka tosiasiassa olisi pienessä lähimetsässä”, kehittämispäällikkö Salka Orivuori Martoista kuvailee omaa metsäsuhdettaan Ekopaasto-blogissa.

Kampanjasivustolle ekopaasto.fi tulee paastonajan kuluessa videoita, podcasteja, artikkeleita ja blogikirjoituksia metsän monista ulottuvuuksista.

Suomen ev.lut. kirkon yhteistyökumppaneita tämän vuoden Ekopaastossa ovat Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc), Finska Missionssällskapet FMS, Hiljaisuuden ystävät ry, Martat, Marthaförbundet, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen partiolaiset, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tapio.

 

Hanna Pekkanen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.