5xmielessä: Työttömän tukena

Työttömien neuvojana työskentelevä Taina BenDaoud lähtee tarvittaessa asiakkaan tueksi esimerkiksi virastokäynnille. BenDaoud tietää, että isona esteenä työllistymiselle voi olla velkaantuminen.

Silmälasipäinen vaalea nainen hymyilee kameralle.

Taina BenDaoud iloitsee kun asiakkaan kanssa saadaan asiat selviteltyä. – Neuvonnan ja kannustuksen aikaansaama asiakkaan voimaantuminen omien asioidensa itsenäiseen hoitamiseen on työssäni parasta. Kuva: Anu Lehikoinen

1 TYYNE. Työskentelen Työttömien neuvontapalvelu TYYNEssä nyt kuudetta vuotta. Neuvon työttömiä elämänhallinnan ja toimeentulon kysymyksissä ja ohjaan heitä oikeiden palvelujen piiriin. Lähden myös mukaan virastokäynnille tukihenkilöksi. Tähän työhön päädyin halusta auttaa työttömiä ja antaa heille toivoa asioiden järjestymisestä. Olen itsekin ollut pitkäaikaistyöttömänä yrittäjyyden jälkeen ja päässyt takaisin työelämään palkkatukityön kautta.

2 ASIAKKAAT. Jokaisella asiakkaallani on oma elämäntilanteensa, eikä tyypillistä asiakasta ole. Yhdistävänä tekijänä voi kuitenkin pitää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvaa ongelmien kertautumista. Erityisesti asiakkaat tarvitsevat tukea velkojen selvittelyyn, hakemusten tekoon ja viranomaispäätösten tulkkaukseen. Apua tarvitaan myös viranomaispäätösten oikaisuvaatimusten kirjoittamisessa.

3 VELAT. Olen kokenut, että erityisen hankalaa työttömälle voi olla oman velkatilanteen selvittäminen. Talous- ja velkaneuvonnasta saa toki apua, mutta velkatiedot ja -saldot on selvitettävä omatoimisesti perintätoimistoista ja ulosotosta. Yhtenäistä rekisteriä veloista ei ole olemassa. Jos työtön haluaa hakeutua velkajärjestelyyn, on hänen itse koottava asiakirjat ja kirjoitettava velkaantumishistoria. Juuri velkaantuminen voi olla suuri este työllistymiselle.

4 TYÖELÄMÄ. Työmarkkinoilla on tällä hetkellä samaan aikaan pula osaavasta työvoimasta ja paljon työttömiä työnhakijoita. Työelämän vaatimukset tulevat tulevaisuudessa kovenemaan entisestään, jolloin työntekijöiden muutosvalmiuden tarve korostuu. Työttömällä olisi oltava voimavaroja ja halua päivittää osaamistaan työelämään päästäkseen ja työssä jaksaakseen.

5 PANDEMIA. Koronapandemia on vaikuttanut myös TYYNEn toimintaan. Infotuokioita on peruttu, eikä asiakkaita ole tavattu kasvokkain. Onneksi olen voinut jatkaa neuvontapalvelun tarjoamista ajanvarauksella esimerkiksi puhelimitse ja sähköpostitse. Asiakasmäärä on ehkä hieman pienentynyt. Osa asiakkaista on siirtänyt asioidensa selvittelyä myöhemmäksi ja osa on sulkeutunut täysin kotikaranteeniin.

Anu Lehikoinen

 

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.