Kolumni: Kärsimyksen jälkeen rakentuva merkitys

Saarelainen Suvi

Suvi Saarelainen. Kuva: KK-kuva.

Paastonaika kuljettaa meitä kirkkovuodessa kohti Jeesuksen kipua ja kärsimystä. Myös ihmiselämän vastoinkäymiset ja haasteet vievät meitä kohtaamaan omassa elämässämme asioita, joita emme soisi kohdattavan.

Tutkimustyöni parissa olen saanut kuunnella ihmisiä, joiden elämä on pysähdyksen tilassa: vakava sairaus on tuonut kärsimyksen todellisuuden osaksi arkea. Kun kuoleman läheisyys koskettaa elämää, on luonnollista aloittaa dialogi Jumalan kanssa: syvin toive on, että kärsimys katoaisi. Jos elämäntilanne ei muutu, ihmismieli saattaa huutaa: ”Missä olet Jumalani? Etkö kuule epätoivoani?” Vastaamattomat kysymykset ja ahdistus täyttävät ajatukset, tunteet, sielun jokaisen sopukan. Hiljaisuus huumaa korvia, vastauksia ei ole.

Äkillinen muutos tai kriisi haastaa elämän merkityksellisyyden kokemusta. Kun elämän tasapaino horjuu, olemassa olevien merkityslähteiden tärkeys korostuu. Ihminen on ihmeellinen olento, sillä tarve ja halu löytää merkitystä elämälle kivun keskellä ovat vahvat. Minua ei koskaan lakkaa yllättämästä, miten monien koettelemuksen jälkeen ihmiset kertovat löytävänsä mielekkyyttä elämään. Arjen synkkyydestä huolimatta jostakin löytyy sitkeys jatkaa seuraavaan hetkeen.

Monelle toivo rakentuu yhdessä jaetuista ajatuk-sista ja kokemuksesta. Tällöin ihmissuhteet ovat keskeisessä asemassa, koska ne koetaan elvyttävinä. Vaikka mielessä pyöriviin kysymyksiin ei välttämättä ole vastauksia, kivun jakaminen antaa voimia jatkaa hetki kerrallaan eteenpäin. Tämän vuoksi on tärkeää tulla kivun ja kärsimyksen kanssa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

Vasta ajan kuluessa saattaa huomata, että ei ollutkaan yksin hengellisissä kamppailuissaan. Jumala on särkyneiden mielten Jumala myös silloin, kun emme tunnista hänen huolenpitoaan. Haasteiden kanssa eläville pääsiäisen sanoma on vahva: kolmiyhteinen Jumala on kärsivien puoleen kääntyvä Jumala. Vaikka ihmisen osa on tässä elämässä jäädä kaiken kattavia vastauksia vaille, meille on annettu toivo, joka kantaa yli kärsimyksen, kivun ja kuoleman.

Suvi-Maria Saarelainen
TT, yliopistonlehtori
suvi.saarelainen@uef.fi

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.