Sairaalapapeilla oli yli 56 000 kohtaamista

Ehtoollisen jakajalla on kädessään lautanen, jossa on ehtoollisleipiä.

Kuva: Pixabay

Suomen ev.lut. kirkon sairaalapapeilla oli vuonna 2019 kaikkiaan yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista valtaosa, noin 60 prosenttia oli potilaiden kanssa ja noin joka viides kohtaaminen tapahtui läheisen tai sairaalan henkilökunnan kanssa. Joensuussa sairaalapapeilla oli viime vuonna reilut 2000 kohtaamista, joista yli puolet oli potilaiden kanssa.

Sairaalapastorin kanssa keskusteltiin useimmin terveydestä ja sairaudesta, elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista kriiseistä, elämän merkityksestä ja uskosta sekä ihmissuhteista.

Sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Sairaalapapit ovat koulutukseltaan teologian maistereita, ja heillä on pappisvihkimys sekä lisäksi sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasmisen yksiköissä ja avohoidossa.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä on kaksi sairaalapappia. Papit työskentelevät Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa.

Lähde: Kirkon viestintä

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.