Rantakylän kirkolle tulossa korjaustöitä

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.2.2020 esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2020. Kiinteistötoimelle esitetään 400 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvion investointisuunnitelmaan Rantakylän kirkon korjaustöiden toteuttamiseksi.

Rantakylän kirkolla on tehty tutkimuksia, joiden tavoitteena on ollut selvittää rakennuksen käyttäjien kokemaa oireilua, jonka syyksi on epäilty sisäilman laatua.

Tutkimuksissa löydettiin perustuksiin jäänyttä muottitavaraa, joka toimii mikrobiperäisen hajun lähteenä rakennuksen sisäilmassa. Korjaustyösuunnitelmien mukaiset korjaustöiden kustannukset ovat noin 400 000 euroa.

Tavoitteena on toteuttaa kirkon korjaustyöt kesän ja syksyn 2020 aikana. Rakennuksessa tehtyjen tutkimusten perusteella kirkon käytön rajoittamiselle ei ole perusteita. Kirkkoa voidaan käyttää myös korjaustöiden aikana. Toimenpiteiden myötä kaikki mikrobilähteet saadaan poistettua perustusten rakenteista.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee lisämäärärahan myöntämistä kesäkuun kokouksessaan.

Sari Jormanainen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.