Vuodenvaihde tuo muutoksia Kirkkotie-lehteen – Tavoitteena selkeys

Kirkkotie-lehti ilmestyy jatkossa kuukauden viimeisenä keskiviikkona lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin lehden julkaisussa on kesätauko. Tapahtumasivujen luettavuutta parannetaan.

Kuvassa vuoden 2019 Kirkkotie-lehdet levitettynä pöydälle.

Kirkkotie-lehden ulkoasu pysyy muutoksista huolimatta pitkälti ennallaan. Ainoastaan lehden tapahtumasivujen ulkoasua on muutettu, jotta kaikki kuukauden tapahtumat mahtuvat lehteen. Muutoksilla on pyritty myös saamaan tapahtumasivuista entistä selkeämmät. Kuva: Sari Jormanainen.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkkotie-lehdellä on pitkät perinteet. Ensimmäinen Kirkkotie ilmestyi pääsiäisenä vuonna 1958. Lehden sivumäärä ja vuosittainen julkaisumäärä ovat vaihdelleet vuosien saatossa runsaastikin. Myös jakelualue on vaihdellut. Vuodesta 1997 lähtien Kirkkotien jakelu on kattanut Joensuun lisäksi myös Kontiolahden kotitaloudet.

Kirkkotie-lehden nykyiset sopimukset taiton sekä painatuksen ja jakelun osalta päättyvät vuodenvaihteessa. Vuoden 2020 alusta lehden taitosta, painatuksesta ja jakelusta vastaa Suomalainen Lehtipaino Oy. Toimija valittiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen syksyllä toteuttaman kilpailutuksen perusteella.

Lehdestä löytyvät aina seuraavan kuukauden tapahtumat

Kirkkotie ilmestyy jatkossa 11 kertaa vuodessa. Julkaisupäivä on kuukauden viimeinen keskiviikko. Heinäkuussa lehti ei ilmesty.

Muutos tuo selkeyttä sekä ilmestymisrytmiin että tapahtumien ilmoitteluun. Jatkossa lehdessä esitellään aina seuraavan kuukauden tapahtumat. Esimerkiksi tammikuun viimeisenä keskiviikkona ilmestyvässä Kirkkotie-lehdessä kerrotaan koko helmikuun ajan tapahtumista. Poikkeuksena on kesäkuun viimeisenä keskiviikkona ilmestyvä lehti, jossa esitellään sekä heinä- että elokuun tapahtumat. Tapahtumatiedot ilmoitetaan lehteen seurakuntasihteereiden kautta.

Nykyisellä kolmen viikon julkaisurytmillä Kirkkotien ilmestymispäivää on ollut vaikeampi hahmottaa. Myös tapahtumatiedot ovat ilmoitettu kolmen viikon jaksoissa.

Lehden sivumäärä vakiintuu muutosten yhteydessä 16 sivuun. Lisäksi perinteiseen tapaan lehden välissä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (elo- ja joulukuu) säännöllisen toiminnan liite. Liitteessä esitellään seurakun-tien säännöllinen toiminta sekä järjestöjen toimintaa syys- ja kevätkaudella.

Säännöllisen toiminnan liite on hyvä ottaa talteen, koska säännöllisesti järjestettävää toimintaa ei ilmoiteta Kirkkotien muissa numeroissa. Säännöllisen toiminnan liite löytyy myös Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän verkkosivuilta.

Rivi-ilmoituksia tiivistetään ja selkiytetään

Tapahtumasivuja on pyritty selkiyttämään lehden julkaisurytmin muutoksen yhteydessä. Tulevissa lehdissä on nykyiseen julkaisurytmiin nähden viikon verran enemmän tapahtumia. Aiemmin tapahtumia oli kolmen viikon ajalta, jatkossa neljän viikon. Jotta runsas tapahtumatarjonta saadaan mahtumaan lehteen, on tapahtumasivut suunniteltu uudelleen.

Lähtökohtana uudistuksille oli rivi-ilmoitusten tiivistäminen sekä ulkoasun selkiyttäminen. Tiivistämistä on tehty mm. hyödyntämällä verkkosivuja. Osa tapahtumien tiedoista, kuten messun toimittajat, löytyvät jatkossa seurakuntien verkkosivuilta. Lehteen on jätetty vain välttämättömät tiedot, joiden esittämistapaa on pyritty selkiyttämään entisestään.

Jatkossa jokaisen seurakunnan tapahtumat alkavat omalta palstaltaan, mikä selkiyttää huomattavasti oman seurakunnan tapahtumien löytymistä. Tapahtumat on jaoteltu seurakunnan alla toimitiloittain, minkä myös toivotaan helpottavan rivi-ilmoitusten lukemista. Väriä rivi-ilmoitussivuille jatkossa tuovat graafiset tapahtumailmoitukset, joita lehdessä on nykyistä enemmän.

Artikkelit ja näköislehti luettavissa verkossa

Kirkkotie-lehti jaetaan jatkossakin jokaiseen kotitalouteen Joensuun ja Kontiolahden alueella, kuten nykyisin. Lehden artikkelit ovat luettavissa julkaisupäivästä lähtien myös verkossa osoitteessa kirkkotie.fi. Verkkolehdestä löytyy myös Kirkkotien näköislehti.

Palautetta Kirkkotie-lehdestä ja sen tulevista muutoksista voi antaa sähköpostilla viestinta@joensuunevl.fi. Verkkolehden puolella artikkeleita on mahdollista myös kommentoida. Artikkeleiden kommentoinnissa on hyvä muistaa käydä asiallista keskustelua. Kirkkotien toimitus moderoi kommentteja.

Sari Jormanainen


Kirkkotien ilmestymispäivät v. 2020

• Nro 1: ke 29.1.
• Nro 2: ke 26.2.
• Nro 3: ke 25.3.
• Nro 4: ke 29.4.
• Nro 5: ke 27.5.
• Nro 6: ke 24.6.
• Nro 7: ke 26.8.
• Nro 8: ke 30.9.
• Nro 9: ke 28.10.
• Nro 10: ke 25.11.
• Nro 11: ke 30.12.

Kirkkotie-lehden ilmoitusmyynti:
Kotimaa Oy / Pirjo Teva
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Katso ilmoitusten aineiston aikataulut ja hinnat tästä: Mediakortti_Kirkkotie_2020

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.